Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

De expositie De Exotische Mens (2009) van het Teylers Museum

Videoverslag: De exotische blik

In het debat De exotische blik (28 februari 2010) komen de processen achter exotisering – zowel in kunstmusea, volkenkundige musea en andere erfgoedinstellingen – aan de orde. Centraal in de discussie staat de de invloed van het Sociaal Darwinisme en de erfenis van het kolonialisme op de manier van kijken naar de wereld en hoe zich dat vertaald in museaal collectie- en presentatiebeleid.

Het sociaal darwinisme leverde een ideologische rechtvaardiging voor de sociale ongelijkheid die het kapitalisme met zich meegebracht had: deze zouden het gevolg zijn van de erfelijke minderwaardigheid van de armen en de erfelijke voortreffelijkheid van de rijkere klassen, die bij een systeem van laisser-faire het best tot uitdrukking zouden komen. Toegepast op volkeren en rassen werd het een rechtvaardiging voor racisme en imperialisme. Sociaal darwinisme wordt tegenwoordig niet langer als wetenschap beschouwd.

Bert Sliggers curator in het Teylers Museum vertelt over de geschiedenis van de tentoongestelde mens in Wereldtentoonstellingen en Volkeren Shows en hoe dat in hedendaagse culturele producten als het SBS programma Groeten uit de Rimboe, of Toos Kanibaal – zoals de Belgen het programma noemen – doorwerkt.

Panel

Stanley Bremer, directeur van het Wereldmuseum,
Bert Sliggers curator in het Teylers Museum,
Rocky Tuhuteru, programmamaker, radio- en televisiepresentator en
Francio Guadeloupe, cultureel antropoloog, docent en onderzoeker aan de ASSR gaan met elkaar in gesprek over de positie van musea in een multiculturele samenleving.

Wereldmuseum, Rotterdam, 28 februari 2010.Koloniale geschiedenis / Museologie /

Agenda


De exotische blik
Debat over de koloniale erfenis van onze exotische blik

Netwerk


Stanley Bremer

Directeur Wereldmuseum

Rocky Tuhuteru

Programmamaker, radio- en televisiepresentator

Bert Sliggers

Curator, auteur

Francio Guadeloupe

Cultureel antropoloog, docent, onderzoeker

Magazine