Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Bert Sliggers

Bert Sliggers

Bert C. Sliggers (1948) was als conservator verbonden aan Teylers Museum, Haarlem. In 2017 promoveerde Sliggers met het proefschrift De Verzamelwoede van Martinus van Marum, (1750-1837) en de ouderdom van de aarde.

Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de geschiedenis van de wetenschap en die van het verzamelen. De mens als verzamel- en tentoonstellingsobject was het onderwerp van verschillende tentoonstellingen van zijn hand, zoals De Tentoongestelde Mens, Het Verdwenen Museum, Herkomst: Boudewijn Büch, De Versierde Mens, Vulkanen, De Exotische Mens en Noachs Ark, op weg naar Darwin.

In 2009 trok de expositie De exotische mens, andere culturen als amusement veel aandacht. Hierin werd in beeld gebracht hoe “exotische mensen” vanaf eind 19de eeuw naar Europa werden ‘gehaald’ om te worden tentoongesteld op wereldtentoonstellingen, op koloniale tentoonstellingen, in volkerenshows en dierentuinen; als rechtvaardiging voor kolonisatie, als antropologisch object, als levende illustratie van de missing link of simpelweg ter vermaak. Kunstenaars uit landen waar dergelijke volkerenshows werden gepresenteerd, werden door Sliggers uitgenodigd om te reageren op de mens als tentoonstellingsobject en een dialoog aan te gaan met de historische voorwerpen. In 2010 reisde Bert Sliggers met de VPRO mee naar Tahiti in het kader van het Darwinjaar, om onderzoek te doen naar het beeld van ‘de edele wilde’.

De expositie Op het eerste gezicht over het meten en labelen van mensen (8-11-14 t/m 8-2-15)  was de laatste expositie die hij voor het Teylers Museum samenstelde . Zijn vertrek bij het museum ging gepaard met het afscheidssymposium Mensen aan de muur (20 november 2014).

Bert Sliggers is daarnaast verzamelaar van erotische lectuur en pornografie. Zijn collectie erotica en porno is omvangrijk en beslaat een tijdspanne van eind negentiende eeuw tot heden. In 2018 werd zijn collectie overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Een groot deel van de collectie was dat jaar te zien op de tentoonstelling Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen in Museum Meermanno in Den Haag. Een overzicht verscheen in het boek Onder de toonbank. Pornografie en Erotica in de Nederlanden.


Agenda


De exotische blik
Debat over de koloniale erfenis van onze exotische blik

Magazine