Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Global Imaginations (2015)

Expositie: Global Imaginations

Global Imaginations
Twintig toonaangevende hedendaagse kunstenaars uit alle continenten toonden op uitnodiging van Museum De Lakenhal hun visie op de huidige geglobaliseerde wereld. Dit deden ze aan de hand van bestaand of nieuw werk, waarbij ze zich lieten inspireren door Leidse museale collecties. Het resultaat: een boeiende afspiegeling van actuele thema’s en ontwikkelingen in de ons omringende wereld. De werken – vaak grootschalige installaties, videoprojecties, sculpturen, etc. – waren te zien in De Meelfabriek, een imposant, voormalig industrieel complex aan de rand van Leiden.

Globalisering
Global Imaginations (Leiden 27 juni 2015 – 04 oktober 2015) vond plaats ter gelegenheid van het 440-jarig bestaan van de Universiteit Leiden en bracht kunst, cultuur en wetenschap samen. Sinds het ontstaan van de universiteit in 1575 zijn wetenschappers en objecten van over de hele wereld naar de stad gereisd met als doel om de wereld in al zijn verschijningsvormen te bestuderen. De in Leiden door de eeuwen heen verzamelde collecties van oudheden, naturalia, etnografica, kunst en geschiedenis zijn daar mede getuige van.

Sinds de komst van het internet en de toenemende migratie vervagen de traditionele grenzen tussen het lokale, het nationale en het internationale steeds meer. Ook worden er wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die onze kijk op de wereld veranderen. Global Imaginations liet het werk van kunstenaars zien die zijn geworteld in uiteenlopende tradities en culturen, maar die tegelijkertijd deel uitmaken van de ‘global village’. Zij brachten ieder hun eigen wereldbeeld naar Leiden. Een bezoek aan de tentoonstelling moest zijn als een reis door de kosmopolitische wereld van vandaag.

Kunstenaars
Tot de geselecteerde kunstenaars behoorden internationaal gevestigde namen als Simryn Gill (1959, Singapore), Mona Hatoum (1952, Libanon), Jorge & Lucy Orta (respectievelijk 1953, Argentinië en 1966, Engeland), Tintin Wulia (1972, Indonesië), Raqs Media Collective (kunstenaarscollectief opgericht in 1992 door Jeebesh Bagchi, Monica Narula and Shuddhabrata Sengupta, India) en de Ghana ThinkTank, een mondiale denktank die in 2006 in Ghana werd opgericht door Christopher Robbins, John Ewing en Matey Odonkor. Uit Nederland zijn Marjolijn Dijkman (1978), Andrea Stultiens (1974) en Femke Herregraven (1982) vertegenwoordigd.

Verschillende kunstenaars maakten in opdracht van Museum De Lakenhal nieuw werk voor Global Imaginations, geïnspireerd op Leidse museale collecties. Mark Dion (1961, VS) verwerkte objecten van Naturalis Biodiversity Center in een curiositeitenkabinet dat hij speciaal voor Global Imaginations maakt. Georges Adéagbo (1942, Benin) nam de collectie van Museum De Lakenhal als uitgangspunt voor zijn ruimtevullende installatie in De Meelfabriek. Marjolijn Dijkman maakte sculpturen geïnspireerd op de collectie van Museum Volkenkunde en presenteerde daarnaast een installatie in Museum Boerhaave.

Samenstelling tentoonstelling
De expositie is samengesteld door een curatorenteam bestaande uit:
Anke Bangma conservator hedendaagse kunst en fotografie Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde – recent gefuseerd in Nationaal Museum van Wereldculturen,
Meta Knol directeur Museum De Lakenhal,
Nicole Roepers conservator actuele kunst Museum De Lakenhal,
Kitty Zijlmans Hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit Leiden,
Manon Braat, kunsthistorica en tevens projectleider van Global Imaginations.

Parallelle tentoonstellingen die aansluiten bij Global Imaginations vinden plaats in de galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum en bij Framer Framed in de Tolhuistuin in Amsterdam. Zo worden overal in Leiden, en ook daarbuiten, Global Imaginations zichtbaar.

Global Imaginations kwam tot stand in partnerschap met de Universiteit Leiden, Museum Volkenkunde en LeidenGlobal. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij De Meelfabriek en met financiële steun van het Mondriaan Fonds, Stichting Doen, VSBfonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG, Stichting Stokroos en Cultuurfonds Leiden.

Meer informatie is te vinden op de website van Museum de Lakenhal

 Global Art History /

Netwerk


Brook Andrew

kunstenaar

Andrea Stultiens

Kunstenaar, onderzoeker

Mark Dion

Kunstenaar

Kitty Zijlmans

Hoogleraar

Anke Bangma

Curator

Meta Knol

Kunsthistoricus