Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

World Art and the Imperial Imagination (7 oktober 2011) Terracotta Army. Foto: Davie Gan

7 Oct 2011 – 11:45

World Art and the Imperial Imagination

Deelname

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor bezoekers van het Museumcongres.   Start 11:45-13:00 uur 14:30-15:45 uur

Locatie

Museum De Lakenhal Oude Singel 28 /32 2312 RA Leiden   www.lakenhal.nl


In deze expertmeeting staat de vraag centraal hoe samenwerking tussen verschillende type musea kan worden ingevuld. Welke inhoudelijke voordelen kan een dergelijke interdisciplinaire samenwerking opleveren? Hoe kan een dergelijke discipline overschrijdende samenwerking in de praktijk worden vormgegeven? Het uitwisselen van kennis en expertise tussen de verschillende disciplines is noodzakelijk om de visie en het beleid van Nederlandse cultuur- en erfgoedinstellingen op gang te brengen en een nieuw kunsthistorisch discours te ontwikkelen, dat recht doet aan de complexiteit van onze huidige samenleving.

Speciale gast bij deze workshop is Daniel Rycroft. Rycroft is  docent in de Aziatische kunst en cultuur aan de University of East Anglia en mede oprichter van de tijdschriften World Art en Imperial Inhibitions: World Art and the Shared Legacies of Colonial Violence, die zich richten op de raakvlakken van hedendaagse kunst, postkoloniale theorievorming en interculturele museologie.

De moderator van deze workshop is Wim Manuhutu. Hij was tussen 1987 en 2008 directeur van het Museum Maluku in Utrecht. In 2009 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam naar de wijze waarop Nederland en landen waarmee Nederland (semi-) koloniale relaties heeft onderhouden vorm geven aan het begrip gedeeld cultureel erfgoed.

Voertaal is EngelsKoloniale geschiedenis / Global Art History / Museologie /

Netwerk


Wim Manuhutu

Historicus en erfgoeddeskundige

Daniel Rycroft

Kunsthistoricus

Magazine