Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Wim Manuhutu

Wim Manuhutu

Wim Manuhutu is historicus en erfgoed deskundige. Tot juli 2019 was hij directeur van het Migratie Museum in Den Haag.

Hij was van 1987 tot en met 2008 directeur van het Museum Maluku in Utrecht. Hij maakte daar tentoonstellingen op het terrein van geschiedenis, cultuur en actualiteit en ontwikkelde het museum als een van de weinige etnische musea in Nederland tot een kenniscentrum op het gebied van erfgoed en diversiteit.

Van 2000 tot en met 2004 was Manuhutu voorzitter van de werkgroep Migratiegeschiedenis binnen het project Cultureel Erfgoed Minderheden, dat met steun van het ministerie van OCW en de Mondriaan Stichting tot doel had om migranten en erfgoedinstellingen nader tot elkaar te brengen en zo het perspectief van migranten te laten doordringen in de erfgoedsector.

Van 2004 tot 2008 was Manuhutu voorzitter van de sectie Culturen van de Nederlandse Museum Vereniging.

Bij de Mondriaan Stichting was Wim Manuhutu adviseur van de ad-hoc commissie Programma’s hedendaagse kunstmusea en erfgoedinstellingen. Hij maakte deel uit van de redactie van de Framer Framed, dat de positie van transculturele kunst in Nederland kunstinstellingen onderzoekt door middel van debatten en tentoonstellingen. Wim Manuhutu was in 2004 tevens lid van de Benoemings- en Adviescommissie van de Raad voor Cultuur.

In 2009 begon hij met promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam naar de wijze waarop Nederland en landen waarmee Nederland (semi-) koloniale relaties heeft onderhouden, vorm geven aan het begrip gedeeld cultureel erfgoed. Het onderzoek concentreert zich op Indonesië, Suriname en Nederland.


Agenda


Boekpresentatie: Revolusi van David Van Reybrouck
Een gesprek met David Van Reybrouck, Wim Manuhutu, Sadiah Boonstra, Goenawan Mohamad en Amanda Pinatih
Symposium: UnAuthorised Medium - Return and Repatriation
Onderdeel van het openingsweekend voor tentoonstelling UnAuthorised Medium.
Oral History in Musea
Over de rol van persoonlijke verhalen in het museum.
Symposium: Omstreden geschiedenis
Symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea.
World Art and the Imperial Imagination
De workshop over de raakvlakken van hedendaagse kunst, postkoloniale theorievorming en interculturele museologie.
Presence of an Absence
Een bijeenkomst rond de expositie van Sophie Ernst en Taha Mehmood.

Magazine