Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

1 Dec –
8 Dec 2020

Online filmprogramma: Damir Avdagić

In de context van de tentoonstelling From what will we reassemble ourselves presenteert Framer Framed een aansluitend online filmprogramma, samengesteld door Natasha Marie Llorens. Hoewel de focus van het programma op de genocide in Srebrenica ligt, wordt het onderwerp verbreed door ook aandacht te besteden aan kunstwerken die zich richten op de representatie van geweld in algemenere zin. Vanaf 17 november is het filmwerk van drie verschillende kunstenaars gratis beschikbaar op de website van Framer Framed. Daarnaast zal er elke week een online gesprek plaatsvinden tussen tentoonstellingscurator Natasha Marie Llorens en een van de kunstenaars. Deze week een gesprek met Damir Avdagić op 3 december om 19:00 uur.

Retelling #1 (2011), een oorspronkelijk two-channel video installatie, door Damir Avdagić, wordt voor dit programma online getoond als een 6 minuten durende single-channel video. Het ene scherm van de video toont beeld en het andere een tekstprojectie. Het beeld laat afwisselend een vrouw en een man in een verduisterde ruimte zien, waarbij ze elk een sterretje aansteken en laten flikkeren tot aan het einde van het lont. De begeleidende tekst bestaat uit materiaal dat is ontleend aan interviews met de ouders van de kunstenaar, waarin zij het asielcentrum beschrijven waar zij voor het eerst zijn aangekomen nadat zij de gewelddadige onrust in Bosnië zijn ontvlucht. Hun getuigenis bevat fysieke beschrijvingen van de inrichting en van wat hun kinderen daar deden. Deze kinderen worden ‘jij’ genoemd, waarmee het verhaal van het werk aan een jongere generatie wordt gericht.

Retelling #1 is gekoppeld aan een tweede video van Avdagić, getiteld Citanje (Reading) (2013). In deze 13 minuten durende video leest een stem een brief voor. De brief vult het kader van de camera en ritselt zachtjes in de handen van de spreker. Gestuurd door de vader van de kunstenaar en voorgelezen door de kunstenaar, beschrijft de brief de ontsnapping van de vader van Avdagić uit Bosnië tijdens het conflict in de jaren ’90. De stem van de lezer wordt gekenmerkt door verkeerd uitgesproken woorden, stotteren, versprekingen en herhalingen en zijn onvermogen om zijn moedertaal goed te spreken.

Beide werken worstelen met het falen van representatie; noch de mensen, noch hun spraak is volledig begrijpelijk. De kunstenaar suggereert dat de ontoereikendheid van representatie deels te wijten is aan de transgeneratieve effecten van historisch geweld.

Dit online event is gratis en in het Engels.
Tekst door Natasha Marie Llorens.Online / Artist Talk / Conflict / Diaspora /

Exposities


Expositie: From what will we reassemble ourselves

Een groepstentoonstelling samengesteld door Natasha Marie Llorens en Anna Dasović

Agenda


Online filmprogramma: Dania Reymond
Online filmprogramma samengesteld door curator Natasha Marie Llorens
Online filmprogramma: Selma Selman
Online filmprogramma samengesteld door curator Natasha Marie Llorens

Netwerk


Damir Avdagic

Kunstenaar

Natasha Marie Llorens

Onafhankelijke curator en schrijver

Magazine