Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Bert Scholten Bert Scholten door G.J. van Rooij

Bert Scholten

Bert Scholten (Assen, 1988) woont en werkt in Rotterdam. Hij was eerder resident aan de Rijksakademie (2018-2019) en studeerde aan KASK Gent (2010-2011) en Minerva Groningen (2008-2012). In 2018 werd zijn VPRO-podcast Niks was minder waar uitgezonden. Bert grijpt in zijn werk terug op een aloude traditie om verhalen over te dragen in de vorm van een lied. Zijn liederen, met titels als De Paardenmishandelaar, De Gefrustreerde Metropolitaan of Mina Koes, vinden hun oorsprong in lokale vertellingen of nieuwsberichten, veelal uit het noorden van Nederland.

Bert onderzoekt de herkomst van deze verhalen en traceert de verschillende versies die er vaak van bestaan. In zijn performances brengt hij deze verhalen live ten gehore, waarbij hij zichzelf instrumentaal begeleidt. Net als volksverhalen steeds veranderen en nieuwe vormen en betekenissen aannemen, past Bert zijn liedtekst aan op de nieuwe context waarin de performance plaatsvindt.

Bert Scholte verbleef in 2021 als kunstenaarsresident in Werkplaats Molenwijk waar hij zich vooral bezighield met de geschiedenis van speculaas- en koekplanken. Samen met de bewoners van de Molenwijk ging Bert op zoek naar wat het betekent om koeken aan elkaar te geven. Door middel van samen tekenen, verhalen delen, liederen en houtsneden maakt Bert Scholten een toekomstsuggestie van dit erfgoed en traditie.

De residentie van Bert Scholte eindigde met de tentoonstelling GEEF (2021-2022) waar hij nieuw werk toont – ondermeer nieuw videowerk – dat hij maakte tijdens zijn verblijf in Werkplaats Molenwijk in Amsterdam Noord. De video werd later getoond bij TENT in Rotterdam als onderdeel van de tentoonstelling Dat speelt hier niet (2022). Daarnaast verscheen in 2023 een gelijknamige LP met opnamen ondermeer gemaakt in de Werkplaats.


Exposities


Expositie: GEEF

Expositie: GEEF door Bert Scholten

Werkplaats Molenwijk tentoonstelling door Bert Scholten

Agenda


Finissage: GEEF
Een feestelijke afsluiting van GEEF door Bert Scholten's op Werkplaats Molenwijk
Werkplaats Molenwijk Balkonconcerten - door Bert Scholte
Miniconcerten van Bert Scholten

Magazine