Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Werk van Charl Landvreugd

Debat: Am I Black

De Anglo-Saksische kunstwereld heeft een goed ontwikkelde Afro-Amerikaanse en Black British (kritische) theorievorming, waarmee het werk van Zwarte kunstenaars een significante positie krijgt in het maatschappelijk debat en de kunsthistorische canon. Dit is tevens typerend voor het Afrikaanse continent en in de Caraïben.

Op het vasteland van Europa is er tot nog toe nauwelijks sprake van een Afro-Europese kunstkritiek en -discours, die een context kan leveren voor het beoordelen van werk gemaakt door Zwarte kunstenaars. Wanneer het beeldend werk van deze groep Europeanen wordt beoordeeld kan enkel worden gerefereerd aan het Brits-Amerikaanse, Afrikaanse en Caribische model, naast het algemeen dominante kunstdiscours in het betreffende Europese land.

Het gebrek aan een Europese kunstkritiek en┬átheorievorming – noodzakelijk voor het duiden van het werk van Zwarte kunstenaars – is het uitgangspunt voor het debat Am I Black┬á(24 januari 2013) in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). Tijdens de bijeenkomst staat de vraag centraal of het zinvol is om langs raciale en etnische lijnen te denken over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland, en of het nuttig kan zijn om een eigen Afro-Nederlands en Afro-Europees kunstdiscours te ontwikkelen.

Is er ruimte in Nederland, en op het Europese vasteland in het algemeen, om lokale etnische issues onderdeel te maken van het lokale kunstdiscours op basis van de issues die uit de zwarte gemeenschap voortkomen? En, op die manier een Afro-Europees denken over kunst tot stand te brengen dat onderdeel kan worden van het kunstbeleid?

Sprekers

Charl Landvreugd, kunstenaar en initiatiefnemer,
Remy Jungerman, kunstenaar,
Sara Blokland, kunstenaar,
Rob Perr├ęe, kunst criticus
Macha Roesink, directeur Museum de Paviljoens,
Annet Zondervan, directeur CBK Zuidoost.

De discussie staat onder leiding van Dr. Aspha Bijnaar.Global Art History /

Netwerk


Charl Landvreugd

Kunstenaar

Remy Jungerman

Kunstenaar

Sara Blokland

Kunstenaar, curator

Macha Roesink

Kunsthistorica en curator