Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Mirjam Shatanawi

Mirjam Shatanawi is docent erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Naast haar werk voor de Reinwardt Academie doet zij onderzoek naar de afwezigheid van Indonesië in het verhaal over islamitische kunst en cultuur in Nederlandse musea.

Van 2001 tot 2019 werkte zij als conservator bij het Tropenmuseum, en vanaf 2014 bij het Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum) en het Wereldmuseum. Ze maakte voor deze musea meerdere tentoonstellingen, waaronder The Sixties: A worldwide happening, Escher Meets Islamic Art, Palestina 1948 en Urban Islam.

In 2009 schreef zij het boek Islam in Beeld. Framer Framed organiseerde naar aanleiding van de boekpresentatie een discussie over de mogelijkheid van een Museum voor Islamitische Kunst in Nederland. In 2012 nam Shatanawi deel aan de conferentie Omstreden Geschiedenis waarin zij inging op de politieke achtergrond van de  ontkenning van de Islamitische achtergrond van de Indonesische collecties in Nederland. 

Eerder vervulde ze diverse bestuurs- en adviesfuncties, onder meer bij de Raad voor Cultuur, het Mondriaan Fonds, MTNL en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Op dit moment maakt zij deel uit van de Raad van Toezicht van Framer Framed. 


Agenda


Symposium: Omstreden geschiedenis
Symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea.
De blik op het Oosten
Over de positie van islamitische kunst in Nederlandse kunstinstellingen.
Symposium: Onbegrensd verzamelen
Volkenkundige, cultuurhistorische en kunstmusea in gesprek over het verzamelen en presenteren van transculturele kunst.

Magazine