Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Debat: Blik op het Oosten bij het Tropenmuseum (2009)

26 Nov 2009 – 20:00

De blik op het Oosten

Tropenmuseum

Linnaeusstraat 2

1090 HA Amsterdam

 

020 5688 500 (ticket reservering)

 

www.tropenmuseum.nl

 


Achtergrond
Het afgelopen decennium beleefde Nederland het hevigste debat over de islam en moslims uit zijn geschiedenis. Cultuur—in de brede zin van het woord—speelt een hoofdrol in dit debat. De vraag rijst of Nederland structureel aandacht moeten geven aan islamitische kunst en cultuur; in de vorm van een permanente presentatie of een apart op te richten instituut naar voorbeeld van het Parijse Institut du Monde Arabe. Ondertussen bevinden zich in de depots van de Nederlandse erfgoedinstellingen belangrijke collecties kunst uit de islamitische wereld. In de vaste opstellingen is hier weinig van terug te vinden. Deze musea worden helaas nauwelijks bezocht door Nederlanders met roots in de islamitische wereld. Wellicht vinden zij er niet wat zij zoeken?

Opening
door Burgemeester van Amsterdam Job Cohen.

Presentaties
Voorafgaand aan het debat vindt de presentatie plaats van het boek
Islam in beeld van Mirjam Shatanawi (curator, Tropenmuseum).
Robert Kluijver zal een korte presentatie geven over de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst van Irak.

Debat
Zou er een apart instituut voor islamitische kunst en cultuur moeten komen zoals sommigen al jaren bepleiten? Zou Nederland moeten investeren in islamitische kunst en een nieuwe nationale collectie moeten aanleggen? Of zou het beter zijn om de krachten van diverse collecties te bundelen?

Sprekers
Job Cohen – Burgemeester van Amsterdam;
Mirjam Shatanawi – Curator, auteur;
Fouad Laroui – Wetenschapper, auteur;
Wim Pijbes – Directeur Rijksmuseum;
Miriam Gazzah – Wetenschapper, projectmedewerker;
Robert Kluijver – Freelance cultureel producent.

Het debat wordt geleid door Chris Keulemans.


Netwerk


Chris Keulemans

Schrijver, verbinder en debatvoorzitter

Robert Kluijver

Freelance cultureel producent

Fouad Laroui

Wetenschapper, auteur

Job Cohen

Burgemeester van Amsterdam

Miriam Gazzah

Wetenschapper

Mirjam Shatanawi

Curator, auteur

Magazine