Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Courtesy of RIWAQ

RIWAQ

Sinds 1991 onderstreept RIWAQ de uitdagende complexiteit van het bewaren van het Palestijnse collectieve geheugen, door middel van projecten ter behoud van architectonisch erfgoed op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Samen met studenten, architecten, archeologen en historici begon RIWAQ aan de Registry of Historic Buildings, een dertien jaar durend project (1994-2007) dat resulteerde in een driedelige publicatie met gedetailleerde geschiedenissen, kaarten en foto’s van ongeveer 420 dorpen in zestien districten, verspreid over de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem en Gaza.

RIWAQ onderscheidt zich door haar focus op het platteland in Palestina. RIWAQ’s ervaring met het restaureren van Palestijns platteland laat zien dat er dringend behoefte is aan gemeenschaps- en culturele centra voor gemarginaliseerde groepen. Sinds 2001 heeft ‘Job Creation through Restoration Projects’ bevestigd dat het restauratiewerk heeft geleid tot een duurzame toename van het bewustzijn van het belang van cultureel erfgoed en heeft geleid tot een hogere levensstandaard van een groot deel van de bevolking.

Omwille van de grote vraag naar deze diensten en de schaarste aan menselijke en financiĆ«le middelen, heeft RIWAQ ‘Het 50-dorpen rehabilitatieproject’ geĆÆmplementeerd. Dit is het hoogtepunt van RIWAQ’s lange periode van werken en experimenteren in het rehabiliteren en beschermen van erfgoed in Palestina als een instrument voor socio-economische en politieke ontwikkeling.

De projecten van RIWAQ gaan niet alleen over het creƫren van banen of over de restauratie van stenen en historische structuren. Ze gaan ook over het vergroten van het bewustzijn over het belang van cultureel erfgoed als pijler voor de Palestijnse identiteit en het collectieve geheugen. Ook gaan ze over het creƫren van een geschikte en veilige ruimte om te leven en te werken en over de productie en verspreiding van kennis.

Vanaf het begin af aan gebruikt RIWAQ erfgoed als een medium om te speculeren over dringende en opkomende socio-economisch-cultureel-politieke problemen. In dit paradigma wordt erfgoed niet alleen het veld voor kennisproductie, maar ook het veld voor verandering.


Exposities


Expositie: Really? Art and Knowledge in Time of Crisis

Tentoonstelling over de commodificatie van kennis en onwetendheid, samengesteld door Mi You en David Garcia

Agenda


Opening: Really? Art & Knowledge in Time of Crisis

Opening van de tentoonstelling over de commodificatie van kennis en onwetendheid, samengesteld door Mi You en David Garcia