Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis. Graphic Design by Ruben Pater.

22 Jun 2024
19:00 - 21:00

Opening: Really? Art & Knowledge in Time of Crisis

Op 22 juni 2024 opent bij Framer Framed de tentoonstelling Really? Art and Knowledge in Time of Crisis. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe kennis wordt gebruikt binnen een politiek spel waarin manipulatie en verdoezeling eerder de norm zijn dan uitzondering. De tentoonstelling stelt fundamentele vragen over de betekenis van weten en niet-weten en legt daarbij de nadruk op de fragmentatie en relativering van kennis in een multipolaire wereld. De tentoonstelling is samengesteld door Mi You en David Garcia.

Sinds de jaren 1970 hebben antikoloniale, feministische, queer- en arbeidersbewegingen, het geloof in lineair vooruitgangsdenken, wetenschappelijke rationaliteit en een eenzijdige kijk op de geschiedenis bevraagd. Waarheidsclaims kunnen niet langer zonder meer gemaakt. Aan de basis ligt echter nog steeds een breed wetenschappelijk bewijs ten grondslag. De ontstane verschuiving van autoriteit, het bevragen van het modernistische vooruitgangsideaal en een nieuwe kijk op historische gebeurtenissen, brachten ook onzekerheid en onvoorspelbaarheid met zich mee.

Door de opkomst van nieuws- en sociale media wordt misbruik van publieke systemen en manipulatie van data en opinies steeds zichtbaarder. Deze tendens is een belangrijke factor in de afbrokkeling van het publieke vertrouwen in instellingen die geacht worden ‘kennis’ in pacht te hebben.

In een tijd waarin populisten en demagogen herhaaldelijk kritiek leveren op deskundigen en hun expertise, is er een beweging van interdisciplinaire kunstenaars ontstaan wiens artistieke focus ligt op kennis, feitelijke analyses en bewijs. Verschillende generaties – variërend van opkomende kunstenaars tot diegenen die al decennia actief zijn – vormen samen een door onderzoek gedreven stroming, die door deelnemend kunstenaar Paolo Cirio ‘Evidentiary Realism’ wordt genoemd.

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis toont werken die gebaseerd zijn op forensische onderzoek en data-analyse, historisch studies en ‘citizen science’: onderzoek waarbij kunstenaars en burgers zelf gegevens verzamelen, classificeren en bijdragen aan nieuwe kenniscreatie. De tentoonstelling stelt centraal dat we ons bevinden in een kenniscrisis en een politieke crisis, die één en hetzelfde zijn. Het poogt meer ruimte te creëren voor handelingsgericht denken en laat tegelijk zien dat kennis geen spel is waarin de winst van de ene partij gelijk is aan het verlies van de andere. Hoewel we feiten in het publieke domein kunnen en moeten valideren, zullen we ook moeten leren omgaan met wat we niet weten.

Als dit je interessant lijkt, laat dan hier weten dat je komt!

Curators:
Mi You
David Garcia

Deelnemende kunstenaars:
Paolo Cirio
Anna Engelhardt & Mark Cinkevich
Jennifer Gradecki & Derek Curry
Ho Tzu Nyen
Zheng Mahler
RIWAQ
UKRAiNATV

Tentoonstellingsontwerp:
Ruben Pater

Datum & tijd
22 juni 2024 | 19:00 – 21:00
Met DJ-set door Katayoun

Dit evenement is Engelstalig en gratis te bezoeken.

Terror Element van Anna Engelhardt en Mark Cinkevich is gemaakt in opdracht van Framer Framed met steun van het Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie als onderdeel van het samenwerkingsproject Immerse/Interact.

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Amsterdams Fonds voor de Kunst; Gemeente Amsterdam; VriendenLoterij Fonds; Nederlands Filmfonds; en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

Aanmelden

+ Voeg toe aan kalender
Politiek en technologie / Nieuwe media /

Exposities


Expositie: Really? Art and Knowledge in Time of Crisis

Tentoonstelling over de commodificatie van kennis en onwetendheid, samengesteld door Mi You en David Garcia

Netwerk


Katayoun aka discourse

DJ, Curator

Derek Curry

Kunstenaar en onderzoeker

Jennifer Gradecki

Kunstenaar en theoreticus

Mark Cinkevich

Kunstenaar

Anna Engelhardt

Kunstenaar

RIWAQ

Centrum voor behoud van architectonisch erfgoed

Zheng Mahler

Kunstcollectief

UKRAiNATV

Kunstcollectief

Ho Tzu Nyen

Beeldend kunstenaar

Mi You

Academicus en curator

Paolo Cirio

Kunstenaar

David Garcia

Kunstenaar, academicus

Ruben Pater

Ontwerper