Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Paolo Cirio. Photo courtesy of the artist.

Paolo Cirio

Paolo Cirio houdt zich bezig met sociale, economische en culturele kwesties in de hedendaagse samenleving. Zijn interventies en op onderzoek gebaseerde kunstwerken worden gepresenteerd als installaties, lezingen, artefacten, foto’s, video’s en openbare kunst, zowel offline als online. Cirio heeft tentoongesteld in internationale musea en heeft prestigieuze kunstprijzen gewonnen. Zijn kunstwerken zijn wereldwijd door honderden media besproken en hij geeft regelmatig lezingen en workshops aan universiteiten.

In zijn onderzoek naar bewijsmateriaal en gevoelige informatie, maakt Cirio gebruik van zijn technieken van ontmaskering, toe-eigening en hercontextualisering. Met behulp van een journalistieke, wetenschappelijke en analytische benadering onderzoekt en onthult Cirio gegevens, systemen, feiten en documenten met betrekking tot urgente hedendaagse kwesties. Het bewijs dat hij vindt, verzamelt en presenteert is een integraal onderdeel van zijn werk en vormt de basis van zijn creatieve, regelgevende oplossingen waarin hij iedereen uitnodigt om deel te nemen aan het aanmoedigen van burgerinitiatief.


Exposities


Expositie: Really? Art and Knowledge in Time of Crisis

Expositie: As If - The Media Artist as Trickster

Over politieke mediakunst waarin verschillende vormen van misleiding centraal staan, samengesteld door Annet Dekker en David Garcia ism Ian Alan Paul

Agenda


Opening: Really? Art & Knowledge in Time of Crisis

Opening van de tentoonstelling Really? Art and Knowledge in Time of Crisis over de commodificatie van kennis en onwetendheid, georganiseerd door Mi You en David Garcia