Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Özkan Gölpinar

Özkan Gölpinar (1968) doet momenteel onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Contemporary Art Beyond Boundaries (CAbB) van Universiteit Leiden. Het onderzoeksprogramma heeft betrekking op de volgende vragen: Wat betekent globalisering voor de Nederlandse kunstpraktijk, instituties en het discours? Hoe geven kunstenaars vorm aan deze kwesties en wat voor inzicht biedt dat de kijker/onderzoeker in de maatschappij en culturele omgeving?

Golpinar werkte tot voor kort als programmamanager bij het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst. Daarvoor werkte hij als Senior Consultant Cultuur en Media voor organisatie-adviesbureau Berenschot te Utrecht. Hij heeft in het verleden als verslaggever gewerkt bij ondermeer de Volkskrant, Trouw en een groot aantal tijdschriften. Gölpinar heeft meerdere boeken, essays, toneelstukken, documentaires, artikelen, recensies en adviezen op zijn naam staan. Hij heeft zich in de afgelopen vijftien jaar gespecialiseerd in vraagstukken die betrekking hebben op culturele diversiteit en media. Hij heeft in het verleden zitting genomen in diverse besturen van kunstzinnige en culturele instellingen, zoals Internationaal Cultuurpodium Mozaïek, het Nederlands Gespreks Centrum en het Maurits Binger Film Instituut. Daarnaast maakte hij deel uit van adviescommissies van het Fonds voor de Letteren, het Nederlands Fonds voor de Film, de Rotterdamse Kunst Stichting (RKS), het Fonds Amateur en Podiumkunsten (Fapk) en de cultuurplancommissies van de gemeenten Utrecht en Den Haag. Voor organisatieadviesbureau Berenschot en de Premsela stichting schreef hij vorig jaar het boek De Jaren nul een toekomstvisie voor Nederland in relatie tot maakbaarheid


Agenda


Voice-over Noord - Tweedaagse bustour door Amsterdam Noord
Bustour met performances and lezingen over Amsterdam-Noord.
Voice-over Noord
Een serie bijeenkomsten, performances en bustour door Amsterdam Noord.
Programma rond de expositie Crisis of History #3
Gedurende de expositie Crisis of History #3 - Beyond History, is er elke dinsdagavond een verdiepend publieksprogramma met films, lezingen en rondleidingen.
Paneldiscussie: Iraakse verhalen
In gesprek met kunstenaars Urok Shiran, Mokhallad Rasem en Muhanad Rasheed over de ontwikkelingen van hedendaagse kunst in Irak.
Boekpresentaties: Changing Perspectives & UNFIXED
Twee aankomende publicaties geven een indruk van het actuele debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.

Magazine