Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Muhammad 'Ucup' Yusuf

Muhammad Yusuf is in 1975 geboren in Lumajang, Oost-Java. De afgelopen tien jaar heeft hij zich gewijd aan het blootleggen van ongemakkelijke waarheden over de Indonesische maatschappij middels kunst over corruptie, milieuvervuiling, de aanhoudende armoede van de onderklasse en talloze andere maatschappelijke kwesties. Hij geeft zijn ideeën vorm met nauwkeurig uitgewerkte blokdrukken en houtsneden. Net zoals meerdere andere Pressing Matters kunstenaars is hij lid van de Indonesische kunst- en cultuurgroep Taring Padi.

Zijn werk op het Pentagonal Icositetrahedron komt voort uit het verlangen om de waarheid bloot te leggen en de rechtvaardigheid te bevragen van de Indonesische tragedie van 1965 – de massamoord die volgde op de gefaalde coup van de 30 September beweging. Het Indonesische leger beweerde dat de Indonesische Communistische Partij (KPI) verantwoordelijk was voor de coup, dit leidde tot een anticommunistische tendens en in de maanden daarna vonden in Indonesië meerdere massamoorden plaats. Er bestaan verschillende versies en verschillende standpunten – en zolang de overheid geen duidelijkheid geeft over wat er daadwerkelijk gebeurd is, blijft het voor latere generaties lastig vrijwel onmogelijk om hun eigen geschiedenis te kennen. In zijn werk benadrukt Yusuf het belang van transparantie en kennis; wanneer je niet kunt leren van je geschiedenis, loop je het risico om steeds opnieuw dezelfde fouten te maken.


Exposities


Based on drawing by Ervance ‘Havefun’ Dwiputra / Design by Diego Montero Ris

Expositie: Pressing Matters

Met werk van 24 Indonesische kunstenaars samengebracht door Kevin van Braak