Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Educatie project: Zelf gemaakt!

Op het vlak van educatie gebeurt er veel bij Framer Framed. Zo ontvangen we geregeld scholen met hun leerlingen bij ons op locatie voor buitenschoolse programma’s op maat, passend bij de thematiek die gepresenteerd wordt in onze tentoonstellingen. Vanaf januari 2023 starten wij ook met structurele binnenschoolse lessen binnen het meerjarige project Zelf gemaakt!, in samenwerking met de OBA en Kolom Praktijkcollege Noord.

Gedurende twee jaar zullen een kunstdocent van Framer Framed en een kunstdocent van de OBA in duo wekelijks binnenschoolse cultuurlessen geven op het Kolom Praktijkcollege in de Molenwijk. De kunstdocenten maken lesprogramma’s op maat die passen bij de interesses van jongeren. Inhoudelijke concepten uit de leefwereld van de leerlingen worden bevraagd om daar vervolgens een eigen creatieve invulling aan te geven. Leerlingen worden aangemoedigd nieuwsgierig te zijn, een onderzoekende houding te ontwikkelen en te ervaren hoe zij zelf tot creatieve oplossingen kunnen komen. Ze worden gestimuleerd kritisch te zijn over ‘het bestaande’ en daar eigen ideeën over te vormen. Onder begeleiding van de vaste kunstdocenten, maken ze eigen werken die worden gepresenteerd aan medeleerlingen, leerkrachten, ouders en de wijk.

Met het project Zelf gemaakt! willen wij eigentijdse cultuureducatie ontwikkelen voor leerlingen van het praktijkonderwijs om het artistiek-creatief vermogen te vergroten zodat zij met zelfvertrouwen en gevoel van eigenaarschap uitdagende situaties aan kunnen gaan. Hoewel de toegankelijkheid van de media tot grote onafhankelijkheid leidt, ervaren veel jonge mensen steeds minder mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Met wekelijkse lessen ondersteunen we de leerlingen in hun zoektocht naar identiteit en weerbaarheid. Hedendaagse kunstonderwijs en het leren gebruikmaken van het eigen creatieve vermogen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Dankzij subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt met het project vervolg gegeven aan de samenwerking tussen Framer Framed, de OBA en Kolom Praktijkcollege Noord die gestart is in de context van de pilot cultuurcoach in 2021/2022. Vanuit een gedeelde bevlogenheid en verantwoordelijkheid willen wij juist de kinderen en jongeren in de Molenwijk cultuureducatie blijven aanbieden en kunst en cultuur toegankelijk maken voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Voor hen is het belangrijk dat zij zelfvertrouwen ontwikkelen, een volwaardig zelfbeeld vormen, voelen dat ze ertoe doen in de samenleving, en ervaren dat zíj creatieve producten kunnen maken in een artistiek proces. Wij willen alternatieve manieren meegeven om te leren over wie je bent, wat je wilt, hoe je je verhoudt tot je naasten en de wereld, en hoe je je creatief kunt uiten. Namelijk door te doen en te ervaren.

Leer meer over Framer Framed educatie!


 Zelf gemaakt! wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuur Participatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Amsterdam Fonds voor de Kunst, de Alliantie en Gemeente Amsterdam.Amsterdam Noord / Educatie /

Exposities


Expositie: Shakallaka

Een Werkplaats Molenwijk expositie over fantasie, magie en het maken van nieuwe herinneringen.

Expositie: Koppig

Expositie van leerlingen van het Kolom Praktijkcollege Noord voor de project Zelf gemaakt!

Magazine