Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto: Malou Sumah.

Cultuurcoaches in de Molenwijk

De cultuurcoaches in de Molenwijk verbinden scholen, kinderen en ouders met kunst en cultuur in stadsdeel Noord. Daarnaast stimuleren ze kinderen en jongeren in het primair-, en (speciaal) voortgezet onderwijs om tijdens schooltijd actief kunst te beoefenen.

Sinds 2018 heeft Framer Framed zich verbonden aan de Molenwijk in Amsterdam-Noord en vanaf dat moment is het educatie programma blijvend in ontwikkeling. Wij verzorgen buitenschoolse programma’s in onze Werkplaats Molenwijk en verschillende activiteiten tijdens de schoolvakanties, in samenwerking met verschillende partners zoals de Muziekschool, Solid Ground Movement en lokale kunstenaars. In 2021 zijn wij, samen met de OBA Molenwijk, ook begonnen met binnenschoolse cultuureducatie. Ons gezamenlijk artistieke programma legt verbindingen tussen kunst & technologie en kunst & samenleving. Wij willen kinderen en jongeren hiermee de kans geven zich te ontwikkelen in creatief, artistiek, technisch en kritisch makerschap, waarbij zelfbeschikking voorop staat.

Met cultuurcoaches Geerte van Beers en Malou Sumah is een start gemaakt met de introductie van dit programma in de Molenwijk. Vanaf schooljaar 2021/2022 geven zij kunst- en textiellessen aan leerlingen van het Kolom Praktijkcollege Noord, waarbij veel aandacht is voor wat de leerlingen leuk vinden en belangrijk vinden. Na het eerste lessenblok is ook uitgebreid naar buitenschoolse lessen.

Buitenschools wordt de verbinding gelegd met andere projecten, andere bewoners uit de Molenwijk en ontstaan mooie samenwerkingen. Zo hebben de cultuurcoaches breiles gegeven aan jonge meiden van het project De Buurtzus, georganiseerd door de OBA Molenwijk, Kringwijs en VoorUit. Ook wordt geholpen bij het maken van een nieuw wandkleed waarin alle culturele en religies uit de Molenwijk vertegenwoordigd worden en dat verbinding tot stand brengt tussen oudere bewoners, ouders en kinderen. Dit op initiatief van een bewoner van de Molenwijk en onder begeleiding van stichting BMP.

Adjunct-directeur Dervis Goktekin (Kolom Praktijkcollege Noord) over de samenwerking:

“Onze leerlingen vinden deze lessen erg leuk. Hierbij speelt de pedagogische kwaliteit van de cultuurcoaches een heel belangrijke rol. Leerlingen worden gemotiveerd vanuit hun intrinsieke motivatie, ze willen daar graag zijn. Het resultaat van de eerste periode werd met trots, en rekening houdend met de wens van de leerlingen, tentoongesteld. We zien dat de cultuurcoaches steeds meer weten over deze doelgroep en ze passen hun aanpak hierop aan. Eerder hebben we geprobeerd om zelf iets met textiel/ naaimachines te organiseren, maar het lukte ons niet om deze lessen op poten te zetten. Malou en Geerte lukt het wel. Dit is een grote winst voor onze leerlingen.

Daarnaast hebben we lessen op een externe locatie [Werkplaats Molenwijk en OBA Molenwijk] in het rooster van leerlingen opgenomen. Deze lessen zijn creatief, en hebben tegelijkertijd een maatschappelijk karakter. De cultuurcoaches zijn niet alleen met hun lessen bezig. Ze benaderen onze leerlingen ook om hen te motiveren hun vrije tijd verder in te vullen met naschoolse activiteiten. De cultuurcoaches nemen zeker werk uit handen van onderwijspersoneel, het is werkdrukvermindering voor mijn schoolteam. Ik hoop dat deze samenwerking in de toekomst meer uitbreiding krijgt en langdurig wordt.”

Foto: Geerte van Beers.

Naast het lesgeven zetten Geerte en Malou zich actief in om leerlingen door te verwijzen naar buitenschoolse kunst- en cultuuractiviteiten. Dit onder de noemer: Creatief in Noord!, om zo leerlingen van het Kolom Praktijkcollege te verbinden met kunst en cultuureducatie bij hen in de buurt.Educatie / Amsterdam Noord / Molenwijk /

Magazine