Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

'Wat is een goede wereld?' (APE, June 2022) door Liza Voetman

2 Sep 2022
15:00 - 18:00

Publiek gesprek: Wat is een goede wereld?

Je bent van harte welkom op 2 september om deel te nemen aan het publieke gesprek Wat is een goede wereld? Internationalisering in een post-coronasamenleving, een coproductie van Framer Framed en Jack Segbars, Merlijn Twaalfhoven, Hicham Khalidi en Liza Voetman.

Entree: gratis, reservering verplicht via: Eventbrite
Taal: Nederlands

Deze samenkomst, in de vorm van een publiek gesprek, resulteert uit de essayserie Wat is een goede wereld? Internationalisering in een post-coronasamenleving (2022) die in juni is verschenen bij uitgeverij APE (Gent). De serie poogt het debat over de morele uitdagingen waarmee internationalisering ons confronteert te stimuleren, zowel in Nederland als daarbuiten. Het vormt daarmee een gedachte over hoé de crisis onze internationale ambities heroverweegt, uitgaande van de samenleving na COVID.

Framer Framed start een vervolg gesprek in een publieke setting. Tijdens deze bijeenkomst word je samen met genodigde respondenten binnen en buiten de kunst uitgenodigd om mee te denken over de wereld ná vandaag. Internationalisering is een onvermijdelijke realiteit, inherent verbonden aan het kunstlandschap. De huidige tijd vraagt om kritische reflectie op grote vraagstukken als klimaatongelijkheid, pluriversaliteit en de westers- dominante canon.

Door cultuur op te vatten als een software waar we samen aan werken, wat we samen kunnen bouwen en waar we samen verantwoordelijkheid voor dragen, vormen we deze middag een gedachte over sociale transformatie. We verkennen andere manieren van leven, werken en wonen en bespreken kunst als plaats van receptie en ontmoeting, in plaats van als commodity [handelswaar].


Programma

14:30 Inloop
15:00-15:05 Welkom door Framer Framed
15:05-15:15 Welkom en introductie door Liza Voetman
15:15-16:00 Introductie door sprekers Jack Segbars, Merlijn Twaalfhoven en Hicham Khalidi
16:00-16:30 Respondenten aan het woord onder moderatie van Liza Voetman: Inez van der Scheer (Amsterdam Museum), Femke Sleegers (Social Tipping Point), Sepp Eckenhaussen (Platform Beeldende Kunst), Steven ten Thije (Van Abbemuseum) en Natasja van ’t Westende (Dancing on the Edge)
16:30-17:00 Publiek gesprek
17:00-17:15 Afrondende reflectie op het gesprek door de sprekers
17:00-18:00 Borrel

Hoe bouwen we aan het beeld van de wereld die we voor ogen hebben? En hoe bevragen we wat we collectief voortbrengen met oog op de wereld ná vandaag? Deze centrale vragen worden geïntroduceerd door Liza Voetman naar aanleiding van het raamwerk in de essayreeks Wat is een goede wereld? Internationalisering in een post-coronasamenleving (2022).

Drie sprekers uit het raamwerk brengen aansluitend een zoekende modus in de kunst in beeld en bespreken kunst in relatie tot dat wat in de wereld gebeurt:

Merlijn Twaalfhoven staat stil bij de wijze waarop kunst ons helpt bij het herstel van verbroken verbindingen. In een versnipperde, complexe en chaotische wereld lijkt de roep om verandering niet beantwoord te worden door de structuren die er zijn. Het is daarom aan ons, makers en verhalenvertellers, om navigatiemiddelen te bieden die de samenleving helpen bij het vinden van een richting de toekomst in.

Hicham Khalidi gaat in op de veranderende omstandigheden van productie rond kunst en vormgeving. De ecologische en sociale crisis duwen ons naar een andere manier van denken rond en over productie waaraan ethiek, transitie en urgentie ten grondslag liggen. In deze verkenning naar de veranderende omstandigheden van productie worden internationalisatie, het ontwikkelen van nieuw publiek en de levenscondities van kunstenaars en vormgevers besproken. Om de rol van cultuur in de samenleving te versterken, evenals om de relatie tussen cultuur, transitie en crisis te kunnen bespreken, poneert Khalidi als aanpak de integratie van cultuur en het educatiebestel.

Jack Segbars richt zich op de holistische benadering van de kunstenaarspraktijk: als een model waarin werk en leven geïntegreerd zijn. Dit kan als kritiek worden gelezen op het kapitalistische economisch model waar het levensonderhoud gebaseerd is op de economie van verhandelbare goederen en arbeid. Segbars begrijpt kunst daarmee als een model voor het leven en als een kritiek op de politieke economie die we hebben. Hoe kunnen we communiceren over de grote mismatch in wat kunstenaars brengen, hoe zij artistieke arbeid begrijpen, wat hun ambities zijn, en wat hun publieke beeld is? Hij nodigt ons uit, als kunstenaars en werkers in de bredere ecologie van kunst en cultuur, samen het gesprek te voeren: hoe kan de gemeenschappelijke ‘infrastructuur’ meer creatief en ecologisch verantwoord gemaakt worden (en wat betekent dat voor de posities die hierin betrokken zijn)?

Deze vier introducties fungeren als vertrekpunt om het gesprek mee te organiseren.


Dit gesprek wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, APE en Framer Framed.

De essayreeks Wat is een goede wereld? Internationalisering in een post-coronasamenleving (2022) bij uitgeverij APE (Art Paper Editions, Gent) is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Jan van Eyck Academie. Waarvoor speciale dank.

Het boek is tijdens het evenement te koop.
Wat is een goede wereld? Internationalisering in een post-coronasamenleving
Liza Voetman
Art Paper Editions (APE)
Ontwerp: Lien Van Leemput voor 6m56sPolitiek Klimaat / Innovatief erfgoed /

Netwerk


Jack Segbars

Kunstenaar en onderzoeker

Merlijn Twaalfhoven

Componist

Hicham Khalidi

Curator

Liza Voetman

Onderzoeker en schrijver