Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Monika Dahlberg - 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
Opening 'Gatekeepers'. Foto: Β© Maarten Nauw / Framer Framed
'Gatekeepers' door Monika Dahlberg

29 Sep 2022
15:45 - 17:00

Opening: Gatekeepers

Op verzoek van Framer Framed maakte kunstenaar Monika Dahlberg twee sculpturen die een permanente plek zullen krijgen op de Oranje-Vrijstaatkade. De samenwerking met Dahlberg ontstond na de vraag van curator Zippora Elders of Framer Framed een bijdrage kon leveren aan het programma van Constant 101. Framer Framed en Monika Dahlberg gingen een samenwerking aan die leidde tot het realiseren van een nieuw permanent werk in – en reflecterend op – de publieke ruimte.

Monika Dahlberg – ‘Gatekeepers’ (2022) | Foto: Maarten Nauw / Framer Framed

Het werk, met de titel Gatekeepers zal in bijzijn van de kunstenaar worden onthuld door de wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani en stadsdeelbestuurder Oost en portefeuillehouder kunst en cultuur Jan-Bert Vroege en in bijzijn van curator Zippora Elders op donderdag 29 september van 15:45-17:00 uur. Tijdens de opening vindt er een kinderoptocht plaats van het collectief Pretvormer, om de komst van de beelden in de buurt te vieren.Β U bent van harte uitgenodigd voor dit feestelijke event dat zal plaatsvinden op de Oranje-Vrijstaatkade en in Framer Framed.

Het is fijn als je laat weten dat je komt
Toegang: gratis

Opening ‘Gatekeepers’ (2022) Foto: Maarten Nauw / Framer Framed

Over
Dahlberg is geΓ―nspireerd door het Manifest uit 1948 dat Constant Nieuwenhuys (1920-2005), beter bekend als Constant, schreef voor Reflex, het orgaan van de experimentele groep Holland, die later dat jaar zou opgaan in de Cobra groep.Β Door het vernietigen van maatschappelijke structuren en culturele conventies zou zowel de massa bevrijd worden van een heersende bovenlaag als ook de kunst uit haar isolement.

Programma
15:45 Welkom door Josien Pieterse
15:50 Welkom door Jan-Bert Vroege dagelijks bestuur Stadsdeel Oost
16:00 Curator Zippora Elders in gesprek met kunstenaar Monika Dahlberg
16:30 Onthulling Gatekeepers sculpturen door Touria Meliani en Jan-Bert Vroege
16:40 Drankje

Locatie
Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS, Amsterdam


Mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur enΒ Wetenschap, het Amsterdams Fonds voor de Kunst; Stadsdeel Oost, Stichting Stokroos.Amsterdam Oost /

Netwerk


Zippora Elders

Curator

Monika Dahlberg

Kunstenaar

Magazine