Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier - foto B. Ellialtioglu
Kinderatelier 'Natuur onder de Loep' (2020), i.s.m. stichting Toeval Gezocht. Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed

16 Sep –
27 Mar 2021

Kinderatelier: Natuur onder de Loep

Op onze locatie in Oost beschikken wij over een educatieruimte waar wij activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. De ruimte wordt 1 á 2 keer per jaar ingericht als kinderatelier, met wisselende onderwerpen die liggen binnen de thematiek van Framer Framed. Deze keer is het kinderatelier in samenwerking met stichting Toeval Gezocht ingericht met het thema: Natuur onder de Loep.
In deze inrichting mogen kinderen van 3 tot 8 jaar zelf de natuur onderzoeken en verbeelden. Natuurlijke materialen uit de directe omgeving zijn verzameld en inspireren om onder een loep te bestuderen, te tekenen of in klei te boetseren. Hoe bijzonder is een uienschil in combinatie met een takje of grashalm? Hoe mooi is een herfstblaadje onder een loep?

Kinderatelier Natuur onder de Loep (2020), i.s.m. stichting Toeval Gezocht. Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed

De werkwijze in het kinderatelier is geïnspireerd door het gedachtengoed van Reggio Emilia, een pedagogische, procesgerichte benadering waarin het concept van het krachtige kind centraal staat. Uitgangspunt is dat het kind een natuurlijke nieuwsgierigheid heeft naar de wereld om zich heen en continu aan het onderzoeken is hoe hij/zij zich tot die wereld verhoudt. Dat onderzoeken gebeurt in een wisselwerking met de directe omgeving: andere kinderen, volwassenen en de fysieke ruimte.

In ons kinderatelier mogen kinderen zelf onderzoeken en experimenteren met de materialen die er liggen. Dat maakt dat kinderen autonomie en zeggenschap hebben in hun eigen leerproces. Door telkens een nieuwe inrichting te kiezen wordt het leerproces elke keer opnieuw uitnodigend en betekenisvol gemaakt. Met het beschikbaar maken van verschillende materialen om mee te werken, willen wij kinderen uitnodigen hun eigen verhaal te verbeelden en zo expressie te geven aan hoe zij de wereld beleven.

Kinderatelier Natuur onder de Loep is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Toeval Gezocht en loopt tot maart 2021.


Voor scholen
Wij ontvangen graag groepen kinderen van scholen of andere organisaties voor een ateliersessie in ons kinderatelier.
Voor meer info, zie Framer Framed educatie. Of reserveer direct via: educatie@framerframed.nl

Voor ouders
Gedurende schoolvakanties organiseren wij activiteiten op inschrijving, waaronder openstelling van het Kinderatelier. Houd onze website in de gaten voor de programmering tijdens schoolvakanties.Amsterdam Oost / Ecologie / Educatie /

Agenda


Kinderatelier: Natuur onder de Loep
Het kinderatelier, door natuur geïnspireerd in het kader van de tentoonstelling The One-Straw Revolution.
Kinderatelier: De Wereld van de Natuur
Een educatieprogramma waarin jonge kinderen hun relatie met de natuur onderzoeken