Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Babak Golkar, Throw(n) (2014), Video projection and audience participation. Installation view, courtesy of Sazmanab - Ab/Anbar Centre for Contemporary Art, Tehran

17 Mar 2015 – 20:00

Lezingen: hedendaagse kunst in Iran

Aanvang 20:00 uur Lokatie Framer Framed in de Tolhuistuin Ijpromenade 2 1031 KT Amsterdam-Noord Route Bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal Station met het pontje ‘Buiksloterweg’. De entree van het gebouw ligt direct aan het fietspad langs het IJ. Gratis entree Reserveren reserveren@framerframed.nl


Bij de tentoonstelling Crisis of History #3 – Beyond History is, net zoals bij de voorgaande exposities uit het Crisis of History drieluik, een randprogramma dat elke week plaatsvindt op dinsdagavond om 20.00 bij Framer Framed. Aanstaande dinsdag 17 maart bestaat dit programma uit twee lezingen over hedendaagse kunst in Iran: door Farzan Sojoodi – en door Hamid Severi. Met een introductie door curator Elham Puriyamehr (Iran) en auteur en debatvoorzitter Chris Keulemans.

Over de lezingen
Sojoodi (1961) is een professor in de semiotiek aan de University of Arts in Teheran, gespecialiseerd in postkoloniale theorie, linguïstiek en discourse analyse in relatie tot hedendaagse kunst. Hij presenteert de lezing ‘Works of Art: Field of Discursive Struggle’. Hierin beargumenteert hij dat het creëren van een kunstobject een discursieve handeling is. Dit houdt in dat kunst nooit (helemaal) origineel is: het komt altijd voort uit een specifieke socioculturele omgeving. Bewust of onbewust kan van dit gegeven gebruik worden gemaakt – een dominante ‘discourse’ kan zichzelf zo via kunst legitimeren. In Sojoodi’s woorden: “works of art may be at service of meta-narratives produced by dominant hegemonic discourses to create a determined, inevitable, given and stable picture of the world and […] history”. Hier kan ook verzet tegen geboden worden, door andere, niet-dominante verhalen door te laten spreken in kunstwerken. Met dit idee in het achterhoofd zal Sojoodi werk van hedendaagse kunstenaars uit het Midden Oosten bespreken – in hoeverre presenteert hun kunst historische verhalen die afwijken van dominante meta-narratieven?

Hamid Severi is docent, schrijver en curator. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Santa Barbara University. In 2011 werd hij benoemd tot University of Ottawa’s Distinguished Visiting Professor. Severi werkte o.a. voor het Contemporary Art Museum of Teheran, Magic of Persia en SOAS, Londen.
Severi presenteert de lezing ‘Ambiguity, flux and inbetweenness: Beyond any particular narrative of History in contemporary Iranian art’. Hierin bespreekt hij hoe hedendaagse Iraanse kunstenaars tot voor kort tussen twee kampen inzaten. Aan de ene kant voelden ze zich geroepen te reageren op de ideologische neiging van Iraniërs om het verleden te ‘zuiveren’ en dit verleden vervolgens te verbinden aan hun identiteit. Tegelijkertijd wilden ze reageren op bepaalde verwachtingen van hun internationale publiek, door hun “Iraansheid” door te laten schemeren in hun werk, met behulp van bijvoorbeeld Iraanse historische motieven en verwijzingen in hun kunst. Een aantal recente jonge hedendaagse kunstenaars in Iran, echter, verwerpt deze beide posities. Volgens Severi verzetten ze zich tegen welk specifiek verhaal van de geschiedenis dan ook, en proberen in plaats daarvan toe te gaan naar een staat van continüe beweging, translocaliteit en “inbetweenness”.Iran /

Exposities


Expositie: Crisis of History #3 - Beyond History

Het derde en laatste deel van het drieluik met hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten, Iran en de diaspora. Samengesteld door Robert Kluiver en Elham Puriyamehr

Agenda


Programma rond de expositie Crisis of History #3
Gedurende de expositie Crisis of History #3 - Beyond History, is er elke dinsdagavond een verdiepend publieksprogramma met films, lezingen en rondleidingen.

Netwerk


Farzan Sojoodi

Professor liguistiek & semiotiek
Source: Hseveri.com

Hamid Severi

Kunsthistoricus, schrijver, curator

Elham Puriyamehr

Curator, PhD student