About the part that art plays in a globalising society

Framer Framed

Framer Framed in Amsterdam Oost. Foto: Betul Ellialtioglu / Framer Framed

Vacancy: Supervisory Board Member

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Framer Framed is per direct op zoek een nieuw Lid Raad van Toezicht. Solliciteer vóór 6 november!

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur. De vernieuwende tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed toont in een prachtige eigen tentoonstellingsruimte in Amsterdam Oost werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer is de organisatie een motor voor het creëren van nieuwe werken, die wereldwijd getoond worden en aangekocht worden door diverse musea.

De organisatie is onderscheidend in maatschappelijke inzet. Framer Framed organiseert een uitgebreid educatie-, community- en een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma, waardoor de organisatie lokaal, nationaal en internationaal verbonden is. 

Voorbeeld is ‘Werkplaats Molenwijk’, een ruimte waarin kunst en cultuur wordt geprogrammeerd voor en door bewoners van de Molenwijk in Amsterdam Noord. De stakeholders binnen Werkplaats Molenwijk zijn Framer Framed, kunstenaars, participerende buurtbewoners en het publiek.

Positie in de Kunstwereld

In 2009 zijn oprichters Josien Pieterse en Cas Bool begonnen als onderzoekers en critici. Met een reizend programma van lezingen en debatten langs musea en erfgoedinstellingen, om de rol van culturele instituties in een globaliserende samenleving te onderzoeken.

In de 12 jaar die volgde groeide Framer Framed uit tot een belangrijke speler in het lokale, landelijke en internationale kunstenveld. Tentoonstellingen die Framer Framed initieerde en presenteerde reisden de wereld over. Kunstenaars zagen we terug op biënnales en in musea. Erkenning kwam er ook vanuit het cultuurbeleid: in 2015 werd Framer Framed opgenomen in de meerjarenregeling presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds, in 2017 in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) en het Amsterdamse Kunstenplan, met een vervolg voor de periode 2021-2024.

Framer Framed heeft een dynamisch, jong en intercultureel team, bestaande uit twaalf medewerkers, vier betrokken onderzoekers en biedt plek aan diverse leerervaringsplaatsen.

Raad van de Toezicht

Framer Framed wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De RvT bestaat nu uit vijf leden. In lijn met een rooster van aftreden zal de komende tijd plaats vrijkomen voor een nieuw lid. De RvT is werkgever van de directie en staat de directie met raad en advies terzijde.

De RvT besteedt bij het uitoefenen van het toezicht met name aandacht aan de doelstellingen en de maatschappelijke positie van Framer Framed. Verder behoort het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals de vaststelling van de beloning van het bestuur, vaststellen van de begroting en de jaarrekening, benoemen van de accountant en het vaststellen van strategische beleidsplannen, tot de kerntaken.

De leden van de RvT dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Het functioneren van de RvT is voorts gediend bij een goede samenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar samen te werken. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid.


Functie vereisten

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling o.a. op het gebied van sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om zo een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de directeuren/bestuurders. 

De kernwaarden: integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders binnen Framer Framed hun taken en rollen vervullen.

Wij zijn in het bijzonder op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht:
• met kennis van de kunstenaarspraktijk 
- bij voorkeur zelf praktiserend kunstenaar is
- zich beweegt in de (inter)nationale kunstwereld
• op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en discours van het culturele veld.

Duur functie

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar, waarbij leden van de RvT één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functie is onbezoldigd. De RvT vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en indien nodig vaker.


Algemene profielschets

Van een Raad van Toezicht-lid wordt verwacht dat hij/zij:
• affiniteit heeft met de doelstellingen en het werkveld van Framer Framed;
• vanuit een onafhankelijke en constructieve instelling het beleid van Framer Framed op hoofdlijnen beoordeelt en de directie ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lange(re) termijn strategie voor de organisatie;
• deze taak professioneel invult, waarbij naast inhoudelijke deskundigheid ook begrippen als vertrouwen, reflectief vermogen, gevoel voor verhoudingen en maatschappelijke betrokkenheid een rol spelen;
• (bij voorkeur) over bestuurlijke ervaring beschikt;
• interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van culturele organisaties;
• over een breed maatschappelijk netwerk beschikt en bereid is dit netwerk aan te boren / in te zetten tbv de organisatie
• geen functies heeft die onverenigbaar zijn of op gespannen voet staan met de doelstellingen en het werkveld van Framer Framed;
• bereid is tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht.


Procedure

Heeft u belangstelling in de bovenstaande positie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit vóór 6 november 2023 te reageren met een CV en motivatiebrief. Reacties kunnen worden gestuurd naar: carla@framerframed.nl

De gesprekken vinden plaats op 9 november vanaf 13 uur.