About the part that art plays in a globalising society

Framer Framed

Secondary education

Voor (leerlingen van) het voortgezet onderwijs organiseren wij o.a. rondleidingen Bekijk het maar!. Bij deze rondleiding gaan we met groepjes leerlingen in gesprek over een aantal werken. Het is gebaseerd op de methode Visual Thinking Strategies (VTS), die past binnen onze educatieve visie en goed toepasbaar is voor jongeren. Deelnemers worden uitgenodigd om met elkaar bewuster naar kunst te kijken. Door het stellen van open vragen over een kunstwerk waarbij er geen sprake is van goed of fout worden kinderen uitgenodigd tot actieve deelname en persoonlijke betrokkenheid bij het werk. De methode stimuleert het kritisch denken en de communicatieve vaardigheden, en tegelijkertijd leert het deelnemers open te staan voor verschillende perspectieven. In een rondleiding Bekijk het maar! wordt VTS toegepast binnen de context en thematieken van Framer Framed.

Wij organiseren ook (les)programma’s, projecten en workshops op maat, in overleg met de school. Gedacht kan worden aan het verwerken van elementen van VTS bij de invulling van het programma, en/of bijvoorbeeld (een reeks van) workshops door ervaren kunstenaars uit ons netwerk. Voor meer info, mail naar: educatie@framerframed.nl