About the part that art plays in a globalising society

Framer Framed

Secondary Education

With our Bekijk het maar! lesson programs we make the themes of our exhibitions accessible and discussable for primary and secondary schools. Specifically for (pupils of) group 7/8 of primary education and for all years of secondary education we apply the method Visual Thinking Strategies (VTS) in this program. This proven method uses art to promote critical thinking, communication skills and visual literacy in children and adolescents.


Education project: Shared Waters

Uitwisselingsproject voor jongeren met Kaapstad, Zuid-Afrika. 


Bekijk het maar!

In onze programma’s en workshops voor het voortgezet onderwijs speelt het kijken een belangrijke rol. Met de methode VTS nodigen we deelnemers uit om naar de werken in onze tentoonstellingen te kijken. We gaan met ze in gesprek aan de hand van vragen die uitnodigen tot nog meer kijken, en tot concentratie en reflectie – de basis voor kritisch denken.

Door het stellen van de open vragen waarbij geen sprake is van goed of fout worden kinderen uitgenodigd tot actieve deelname en persoonlijke betrokkenheid bij het werk. De methode stimuleert het kritisch kijken, kritisch denken en de communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd leert het deelnemers open te staan voor verschillende perspectieven in het kijken naar kunst, én het kijken naar de wereld.

De thema’s die onze tentoonstellingen aandragen, hebben veel raakvlak met vakken die op school worden gegeven zoals maatschappijleer, burgerschap, geschiedenis, beeldende vorming, CKV.


In overleg met de school, maken wij een Bekijk het maar!-les op maat waarbij we uitgaan van de (leer)behoefte van de school en de leerlingen. Zo kan een workshop bestaan uit een rondleiding met alleen maar VTS. Of een programma waarbij VTS één van de onderdelen is en wordt gecombineerd met een maakopdracht om deelnemers aan te zetten tot creatief denken en het maken van een eigen beeldend verhaal. Overig aanbod

Naast de Bekijk het maar!-lessen waarbij we werken met de werken uit onze tentoonstelling, zijn er regelmatig projecten die interessant kunnen zijn voor uw school en uw leerlingen. Kijk voor lopende projecten hieronder.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een Bekijk het maar!-les of een samenwerking voor een ander project, neem contact op via educatie@framerframed.nl.

Of u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief Framer Framed | Educatie om op de hoogte te blijven van ons aanbod.