About the part that art plays in a globalising society

Framer Framed

Performance van Xenson Znja aan de noordelijke IJ-oever, als onderdeel van expositie Simuda Nyuma (2015).

NIEUWS: Een nieuwe plek voor Framer Framed

PERSBERICHT, 12-6-2019

Met veel plezier maken we bekend dat Framer Framed verhuist naar Amsterdam-Oost. Na vijf jaar, en meer dan veertig exposities en vele honderden programma’s, is het nu tijd om het pand in de Tolhuistuin verlaten. In augustus zullen onze tentoonstellingen en programma’s verplaatsen naar de Oranje-Vrijstaatkade 71 in de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek.


De tentoonstellingen van Framer Framed bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een podium aan zowel gevestigde curatoren en kunstenaars als nieuwe namen.

Framer Framed gelooft dat de kunstwereld inclusiever, globaler en meer interdisciplinair zou kunnen en moeten zijn, met oog voor de lokale context. Vanuit de overtuiging dat kunst niet alleen in het centrum van de stad getoond moet worden, opende Framer Framed in 2018 een tweede projectruimte in de Amsterdamse Molenwijk in Amsterdam-Noord.

Framer Framed zal de wereld en de buurt samenbrengen op de nieuwe locatie. Het gebouw dat we betrekken heeft een oppervlakte van ruim 1.000 m2 en is uitgerust voor beeldende kunst, zodat de organisatie direct een start kan maken met de tentoonstellingen, educatie- en publieksprogrammering. De nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden ons nationale en internationale profiel te versterken. En evenals in Amsterdam-Noord zullen we ons in Oost verhouden tot de lokale context, en programma’s met partners ter plaatse ontwikkelen. We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met Stadsdeel Oost.

We kijken ernaar uit om waardevolle uitwisselingen aan te gaan in een netwerk van culturele en maatschappelijke organisaties in Amsterdam-Oost, en een doorstart te maken op een mooie nieuwe locatie.

Save the date(s)
De laatste tentoonstelling van Framer Framed in de Tolhuistuin, HERE/NOW: Current Visions from Colombia, is nog te bezichtigen tot en met 30 juni. Op donderdag 20 juni vieren we de afsluiting van vijf jaren beeldende kunstprogramma’s in de Tolhuistuin. De grote opening van onze nieuwe locatie is op vrijdag 27 september – meer informatie volgt spoedig!

Download persbericht [PDF].


Agenda


Framer Framed anniversary and goodbye party
Come celebrate our anniversary ánd the last month of Framer Framed at the Tolhuistuin with us!