Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto: Cas Bool Symposium: Omstreden Geschiedenis, Museum Bronbeek. Foto: Cas Bool

Videoregistraties: Omstreden geschiedenis

Framer Framed en het Indisch Herinneringscentrum organiseerden op 9 februari 2012 i.s.m. de Reinwardt Academie het symposium Omstreden geschiedenis over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea. Het symposium vond plaats in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek in Arnhem.

Verschillende opvattingen
Aanleiding is de overzichtstentoonstelling Het Verhaal van Indië over de koloniale geschiedenis van Nederland in voormalig Nederlands-Indië, een coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum voor militaire geschiedenis Bronbeek. Beide partijen hadden verschillende opvattingen, respectievelijk een civiel versus militair perspectief, over de wijze waarop deze geschiedenis moet worden geïnterpreteerd en gerepresenteerd. De expositie vormde het vertrekpunt van het symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in de museumsector.

Stef Scagliola, onderzoeker / oral historian Veteraneninstituut en auteur Last van de Oorlog, Zij beschrijft hoe de mensenrechten kwestie rond Rawagede onder invloed van actuele gebeurtenissen een plek kreeg in de tentoonstelling Het Verhaal van Indie. Dit voorbeeld illustreert hoe de geschiedenis die musea presenteren, wordt bepaald door de vragen en belangen in het heden.

Mirjam Shatanawi, conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika Tropenmuseum, beschrijft hoe het 19e eeuwse cultuurbegrip en de koloniale blik, de collectievorming van het Tropenmuseum heeft gevormd. Ze beschrijft hoe de Islam in Indonesie daarbij werd verontachtzaamd en hoe het museum momenteel met deze hiaten in de collectie omgaat.              

Liesbeth Segveld, hoogleraar Internationaal Humanitair Recht:

Rob van Ginkel, senior onderzoeker Universiteit van Amsterdam, afd Sociologie en Antropologie, en auteur van het boek Rondom de stilte: Herdenkingscultuur in Nederland beschrijft tijdens zijn presentatie de fluctuerende aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de overzeese koloniën aan de hand van de herinneringscultuur rond monumenten.

Meta Knol, directeur van Museum De Lakenkanhal (Leiden) geeft een reactie op de kritiek die de expositie Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu (Centraal Museum, 2009) tijdens een eerdere bijeenkomst van Framer Framed ontving van Susan Legene.

Pamela Pattynama, hoogleraar (Post)koloniale literatuur en cultuur,
gaat tijdens haar presentatie in op de expositie Het Verhaal van Indie en bekijkt deze vanuit het perspectief van de bezoeker en herinneringsgemeenschappen.Gedeeld erfgoed / Indonesië / Koloniale geschiedenis / Museologie /

Agenda


Symposium: Omstreden geschiedenis
Symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea.

Magazine