Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Museum Bronbeek - Verhaal van Indie. Foto: Cas Bool

Verslag: symposium Omstreden Geschiedenis

Framer Framed en het Indisch Herinneringscentrum organiseerden op 9 februari 2012 i.s.m. de Reinwardt Academie het symposium Omstreden geschiedenis, over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea. Het symposium vond plaats in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek in Arnhem.

Verschillende opvattingen
Aanleiding is de overzichtstentoonstelling Het Verhaal van Indië over de koloniale geschiedenis van Nederland in voormalig Nederlands-Indië, een coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum voor militaire geschiedenis Bronbeek. Beide partijen hadden verschillende opvattingen, respectievelijk een civiel versus militair perspectief, over de wijze waarop deze geschiedenis moet worden geïnterpreteerd en gerepresenteerd. De expositie vormde het vertrekpunt van het symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in de museumsector, waarbij diverse sprekers een kritische analyse op de expositie gaven.

Videoregistraties van het gehele symposium zijn HIER te bekijken
Het schriftelijke verslag is HIER te vinden

Video boven: totstandkoming van de tentoonstelling Het Verhaal van Indië

Onderstaand fragment (5 min.) uit de lezing van Pamela Pattyname geeft een indruk van de presentaties. Het volledige programma bestond uit bijdrage van Yvonne van Genugten, Rob van Ginkel, Stef Scagliola, Liesbeth Zegveld, Meta Knol, Pamela Pattynama, Mirjam Shatanawi en Rapti Golder-Miedema.

Het volledige programma bestond uit bijdragen van:

Yvonne van Genugten is directeur van het Indisch Herinneringscentrum in Bronbeek. Zij zal een introductie geven over de totstandkoming van de tentoonstelling Het Verhaal van Indië.

Rob van Ginkel, senior onderzoeker Universiteit van Amsterdam, afd Sociologie en Antropologie en auteur van het boek Rondom de stilte: Herdenkingscultuur in Nederland.

Stef Scagliola, onderzoeker / oral historian Veteraneninstituut en auteur Last van de Oorlog. Zij zal een introductie geven over de wijze waarop de mensenrechten kwestie rond Rawagede een plek kreeg in de tentoonstelling. Dit voorbeeld illustreert hoe de geschiedenis die musea presenteren, wordt bepaald door de vragen en belangen in het heden. 

Liesbeth Zegveld is hoogleraar Internationaal Humanitair Recht. Zij is gespecialiseerd in rechtsmiddelen voor oorlogsslachtoffers. Als advocaat vertegenwoordigde zij de nabestaanden van slachtoffers van het bloedbad in 1947 in het Indonesische dorp Rawagede.

Meta Knol, directeur Lakenhal Leiden en voormalig conservator hedendaagse kunst Centraal Museum en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de tentoonstelling Beyond the DutchIndonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.

Pamela Pattynama, hoogleraar (Post)koloniale literatuur en cultuur. Pamela Pattynama doet onderzoek naar de IWI foto collectie in het Tropenmuseum. In haar presentatie gaat zij in op de vaste opstelling van het Indisch Herinneringscentrum en bekijkt deze vanuit het perspectief van postkoloniale nostalgie en herinneringsgemeenschappen. De vraag daarbij is: in hoeverre doet de samenwerking van militair tehuis en het IHC recht aan de Indische herinneringsgemeenschap?

Mirjam Shatanawi, conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika Tropenmuseum. In haar boek Islam in beeld – Kunst en cultuur van moslims wereldwijd beschrijft zij hoe in de Indonesische collectie de islam werd veronachtzaamd, door de collectie eenzijdig als hindoeistisch en boeddhistisch classificeren. Hoe gaat een instituut met dit gegeven om en hoe kunnen historische hiaten in een collectie gepresenteerd worden?

Rapti Golder-Miedema, assistent curator Museum Volkenkunde. Museum Volkenkunde is een intensieve samenwerking aangegaan met het Museum Nasional in Jakarta. Golder-Miedema zal tijdens het symposium ingaan op dit samenwerkingsproject The New Museum en op de wijze waarop de samenwerking leidt tot een nieuw representatie- en tentoonstellingsbeleid.

Dagvoorzitter is historicus Wim Manuhutu.Gedeeld erfgoed / Indonesië / Koloniale geschiedenis /

Agenda


Symposium: Omstreden geschiedenis
Symposium over de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in musea.

Magazine