Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Open Atelier. Photo: Betül Ellialtıoğlu

Amsterdam all-inclusive

Framer Framed is onderdeel van het onderzoeksprogramma Amsterdam all-inclusive. Dit onderzoek is een initiatief van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerking tussen alle hoger onderwijsinstellingen van Amsterdam. Framer Framed is een van de maatschappelijke partners en het onderzoek richt zich op de mechanismes achter impliciete en expliciete vormen van uitsluiting en de gevolgen daarvan.

In samenwerking met onderzoeks- en maatschappelijke partners, richt het meerjarige programma zich op onderzoek naar hoe instituties bijdragen aan ongelijkheid in de stad. De toename van ongelijkheid wordt in het onderzoek niet beschouwd als individueel probleem of een tekortkoming van sociale groepen, maar als een gevolg van institutionele processen van uitsluiting.

Er zullen drie studies worden uitgevoerd waarin wordt gekeken naar de toename van ongelijkheid in de stad op verschillende terreinen, en er wordt gekeken of er ook strategieën denkbaar zijn die dit kunnen tegengaan. Vanuit Framer Framed zijn Josien Pieterse en Noa Bawits betrokken bij dit onderzoek.


Consortiumpartners Amsterdam all-inclusive zijn naast Framer Framed: UvA, VU, Verwey Jonker Instituut, Amsterdam UMC, Ben Sajet Centrum, HvA, Pakhuis de Zwijger.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Kenniscentrum Ongelijkheid.Community & Learning /