Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Bas Princen, Rosebel placer mine (2010). Foto: Diederik Paauwe / Framer Framed

Publicatie: Conversations on Paramaribo Perspectives

Tijdens de tentoonstelling Paramaribo Perspectives (2010) organiseerde TENT (Rotterdam) in samenwerking met debatpodium De Unie (Rotterdam) en het Fonds BKVB een serie gesprekken over de potenties en de beperkingen van de hedendaagse kunst als het gaat om het begrijpen van een postkoloniaal, cultureel geglobaliseerd tijdperk.

In drie gesprekken werd ingegaan op vragen rondom de complexiteit van internationale culturele relaties tegen de achtergrond van de koloniale band tussen Nederland en Suriname; het actuele perspectief op de ideeën rondom Paul Gilroy’s baanbrekend werk The Black Atlantic; en de vraag of zwarte (Nederlandse) kunst eigenlijk wel bestaat.

De publicatie Conversations on Paramaribo Perspectives biedt een neerslag van de discussies die rondom de tentoonstelling Paramaribo Perspectives zijn gevoerd en vormt een aanzet tot verder denken over de potentie van een transnationaal cultuurbegrip in een nationaal kunstdiscours. Vijf auteurs presenteren in een aantal compacte essays hun observaties over de gesprekken die in het najaar van 2010 in Rotterdam zijn gevoerd in de context van Paramaribo Perspectives.

De publicatie is verkrijgbaar bij TENT in Rotterdam of te bestellen via tent@cbk.rotterdam.nl. De prijs is € 8,- (+ eventuele verzendkosten).Caraiben /

Agenda


What Did You Expect to See?
Gespreksavond rond de exposities SuriNedWerk & Paramaribo Perspectives.

Magazine