Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Tentoonstellingsoverzicht, How Far How Near (2014). Foto: Gert-Jan van Rooij

Symposium: Collecting Geographies - Global Programming and Museums of Modern Art

De driedaagse conferentie Collecting Geographies: Global Programming and Museums of Modern Art gaat nader in op deze actuele vragen naar de relatie tussen kunstinstellingen, mondialisering en het postkoloniale discours, inclusief een kritische beoordeling van de gehanteerde terminologieën en strategieën die zich richten op lokale tendensen binnen een breder (kunsthistorisch / globalistisch) kader.

Stedelijk Museum, Amsterdam, 13-15 March 2014

Tegen de achtergrond van de huidige mondialisering richten musea voor moderne en hedendaagse kunst zich steeds meer op de aankoop en presentatie van kunst van over de hele wereld. Zo breiden ze hun collecties van nog altijd overwegend Europese en Noord-Amerikaanse kunst uit. Omdat veruit de meeste internationaal opererende kunstinstellingen zich in West-Europa en de Verenigde Staten bevinden, en niet-westerse kunstinstellingen zichzelf vaak in radicaal andere termen beschouwen, wordt het tijd de institutionele visies op ‘globale’ kunst eens goed tegen het licht te houden, in een context te plaatsen en van kritische kanttekeningen te voorzien.

Het uitgangspunt van deze discussie is een kritische evaluatie van de geschiedenis van de westerse kunstmusea. Wanneer we de institutionele geschiedenis van deze musea onder de loep nemen, valt vaak op dat dit soort musea veel meer te bieden hebben dan vaak wordt verondersteld. Musea bieden doorgaans interessante aanknopingspunten voor de huidige praktijk van curatoren met hun steeds internationalere visie. Tegelijk richt de conferentie zich op vragen als: hoe kunnen we afstand nemen van denkbeelden die berusten op cultureel essentialisme? Hoe kunnen we voorbij het culturele essentialisme geraken? Hoe kunnen musea een mondiaal perspectief verenigen met de plaatselijke culturele diversiteit? Kunnen we de (modernistische) wijze van categoriseren vervangen, waarbij ‘etnografisch’ en ‘modern’ vaak elkaars tegenpolen lijken? Wat kunnen we leren van het werk van kunstenaars? En wat zijn – en waren – de beleidsopvattingen achter de ‘globalistische’ programmering en het desbetreffende aankoopbeleid van musea voor moderne en hedendaagse kunst?

Op 13 maart 2014 geeft Pamela M. Lee ’s avonds de eerste keynote lezing en aansluitend vindt een forumgesprek plaats tussen afgevaardigden van de samenwerkende instellingen – Stedelijk Museum Amsterdam, ASCA/ACGS van de Universiteit van Amsterdam, Moderna Museet Stockholm, Folkwang Museum Essen en het Tropenmuseum Amsterdam.

Op 14 maart volgt een lezing van de befaamde antropoloog James Clifford met daarna een programma van verschillende academische lezingen-sessies. ’s Avonds wordt er een forumgesprek georganiseerd in het Tropenmuseum.

Op 15 maart vindt opnieuw een forumgesprek plaats, gevolgd door de tweede ronde van de academische lezingen-sessies en als laatste een concluderend statement ter afsluiting van de conferentie.

 

OPENBARE LEZINGEN

13 maart, 19.30-20.30 uur
Pamela M. Lee, hoogleraar Kunst en Kunstgeschiedenis, Stanford University

14 maart, 10.30-11.30 uur
James Clifford, professor emeritus Bewustzijnsgeschiedenis, University of California

15 maart, 10.30-11.30 uur
Annie Cohen-Solal, Universitair docent, algemeen commissaris van Magiciens de la terre 2014, Centre Pompidou, Parijs en Paul Goodwin, curator, docent en voormalig directeur van het Cross Cultural Programme van het Tate Britain.

15 maart, 16.30-18.00 uur
Afsluiting

FORUMGESPREKKEN

13 maart – Global Collaborations
20-30-21.30 uur
Stedelijk Museum Amsterdam

Introductie
Jelle Bouwhuis, hoofdcurator Global Collaborations.

Panelleden
Ann-Sofi Noring, co-directeur Moderna Museet,
Tobia Bezzola, directeur Museum Folkwang,
Wayne Modest, Hoofd onderzoek, Tropenmuseum,
Jeroen de Kloet, ASCA/ACGS.

Moderator
Margriet Schavemaker, Hoofd collecties en onderzoek, Stedelijk Museum Amsterdam

14 maart – Thinking Globally: Museums, Art and Ethnography after the Global Turn
20.00-22.00 uur
Tropenmuseum Amsterdam

Panelleden
Kader Attia, kunstenaar,
James Clifford, professor emeritus Bewustzijnsgeschiedenenis, University of California,
Pamela M. Lee, professor Kunst en Kunstgeschiedenis, Stanford University,
Wendelien van Oldenborgh, kunstenaar,
Jette Sandahl, directeur Museum van Kopenhagen.

Moderator
Leon Wainwright, Open Universiteit en hoofdredacteur Open Arts Journal.Museologie / Global Art History /

Netwerk


Wayne Modest

Directeur van het Museum van Wereldculturen

Wendelien van Oldenborgh

Kunstenaar

Jelle Bouwhuis

PhD researcher

Magazine