Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto: Diederik Paauwe / Framer Framed

Jonas Staal over de veronderstelde autonome positie van musea, kunstcritici en kunstenaars

Een bijdrage van kunstenaar Jonas Staal aan het door Framer Framed georganiseerde debat De gestuurde blik. Debatcentrum Tumult, Utrecht, 24 maart 2010.

Nationale identiteit en historisch besef zijn actuele onderwerpen in de context van een multiculturele samenleving en de ontwikkeling naar een Europees staatsburgerschap. Musea worden in toenemende mate opgeroepen om de nationale geschiedenis en identiteit actief aan de bevolking over te dragen. Wat is het spanningsveld tussen de presentatie van autonome kunst en deze educatieve opdracht?

Jonas Staal reageert op de veronderstelde autonome positie die musea, kunstcritici en kunstenaars hebben. Uitgangspunt van het betoog van Jonas Staal is de diepgewortelde relatie tussen het kunstinstituut en de politiek, een relatie die door beide partijen ontkend wordt. Wat zijn de politieke belangen die bemoeienis met de kunsten voortbrengt, en, daaraan gekoppeld: hoe functioneert de beeldende kunst vandaag de dag als propaganda-instrument van de politiek? Wat zijn de ideologische grondslagen die de hedendaagse kunst een gezicht moet geven?


Netwerk


Jonas Staal

Kunstenaar

Magazine