Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Beeld: © Tina Lenz

29 mrt –
30 apr 2021

Taal voor Eenzaamheid

Eenzaamheid komt in allerlei vormen en gedaanten voor. Of je nu de verbinding met klasgenoten, collega’s of vrienden mist, of het gevoel hebt ergens nooit helemaal bij te horen – we lopen er allemaal wel eens tegenaan. Hoewel de lockdown en het daaruit voortvloeiende sociale isolement eenzaamheid flink onder de aandacht heeft gebracht, blijft het toch een onderwerp waarover lang niet iedereen gemakkelijk praat.

Ook onder jongeren blijkt dit moeilijk. Schaamte, verdriet en ontkenning staan een open gesprek vaak in de weg. Bovendien zijn er weinig woorden en beelden om er genuanceerd over te kunnen praten. En dat mag best veranderen.

In de workshop Taal voor Eenzaamheid gaat Framer Framed samen met kunstenaars Madelinde Hageman en Tina Lenz eenzaamheid bespreekbaar onder jongeren tussen de 16-21 jaar, door middel van artistieke, participatieve interventies. In vier sessies leren jongeren het taboe rondom eenzaamheid bespreekbaar te maken op school. Ze zullen daarbij aan de slag gaan met het verbeelden van vragen als: wat als eenzaamheid in je hand zou passen, hoe zou dat er dan uitzien? Welke eenzaamheid zou je het liefst willen verbranden? En welke bewaren?

De workshop gaat in op de persoonlijke betrokkenheid van de jongeren met betrekking tot dit complexe thema. We stimuleren hiermee de vaardigheden van jongeren om met hun eigen en andermans eenzaamheid om te kunnen gaan tijdens deze coronatijd.


Interesse?

Werkt u met (een groep) jongeren die het goed kunnen gebruiken om op een veilige en creatieve manier uiting te geven aan gevoelens van eenzaamheid? Neem bij interesse contact op via: educatie@framerframed.nl

Start: maart/april 2021. Exacte data en tijden in overleg.
Deelname is gratis.

Locatie
Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS  Amsterdam

Taal voor Eenzaamheid is onderdeel van het grotere platform Voor Eenzaamheid, een plek van kunstenaars en ontwerpers die samen met andere partijen projecten ontwikkelen rondom dit thema. Kijk hier voor meer informatie.Educatie / Amsterdam Oost / Community / Workshop /

Exposities


Expositie: Shaping Feelings

Een online presentatie van Framer Framed in samenwerking met het Amsterdam Museum

Agenda


Taal voor eenzaamheid
Onderwijsprogramma met ruim 100 leerlingen van vier middelbare scholen in Amsterdam

Netwerk


Madelinde Hageman

Ontwerper

Tina Lenz

Design antropoloog