Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

11 Apr –
9 May 2021

Future Today

Framer Framed organiseert Future Today, een reeks van zes workshops voor jonge vrouwen van 16-17 jaar uit de Molenwijk die het fijn vinden om iets te leren en te maken. Ze gaan hun eigen verhaal maken en op zoek naar wie ze zijn en wat hun wensen zijn voor de toekomst.

Het vertrekpunt van de workshops is de huidige situatie in tijden van corona en alle bijbehorende maatregelen. We zijn benieuwd naar vragen als:

‘Wat houd je vandaag bezig? Wat is je ideaalbeeld voor over 6,7 jaar? Hoe ziet het eruit als je dat tekent? Wat zou de eerste stap vandaag zijn om daar te komen?’ Het doel van Future today is empowerment door middel van creatieve zelfexpressie, positieve (zelf)bekrachtiging en verbeelding van de eigen identiteit en de toekomst. Daarbij willen we de verbinding met de omgeving, de wereld, en anderen stimuleren.

In zes bijeenkomsten gaan deelnemers hun eigen verhaal maken. Gedurende het project zullen kunstenaars vanuit verschillende disciplines worden ingezet om de deelnemers te begeleiden bij het verbeelden van de persoonlijke waarden, ambities en gevoelens. Dit zijn kunstenaars met steeds een andere kijk op de wereld en andere skills, van tekenen tot spoken word en van theater tot dans. We gaan met de deelnemers op zoek naar passende artistieke vormen waarmee zij zich willen uiten. Dat helpt om vorm te geven aan de stappen die vandaag gezet kunnen worden richting de toekomst.

De deelnemers werken toe naar een eindpresentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een magazine met visuele weergave van het proces en de werken van de deelnemers. Zo’n tastbare eindpresentatie kan tijdens corona-tijd en daarna houvast bieden aan wie ze zijn en wat ze willen bereiken.

Interesse?
Ben je 16-17 jaar en woon je in de Molenwijk? Hou je ervan iets te leren en iets te maken? Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan nu aan, alleen of samen met een vriendin!

Aanmelden via: werkplaats@framerframed.nl
Deelname is gratis en op basis van inschrijving.
Er is beperkt plaats, dus schrijf je snel in!

De bijeenkomsten vinden plaats op zondag:
11 april – 18 april – 25 april – 2 mei – 9 mei
(6e keer in overleg met de deelnemers)
Tijd: 14:00 – 17:00 uur

Adres
Werkplaats Molenwijk
Molenaarsweg 3
1035 EJ Amsterdam


Werkplaats Molenwijk wordt mogelijk gemaakt met steun van:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Alliantie, Bank Giro Loterij Fonds en Stadsdeel Noord.

Werkplaats Molenwijk is een initiatief van Framer Framed. Framer Framed wordt mede mogelijk gemaakt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Oost.Amsterdam Noord / Community & Learning / Educatie / Molenwijk /

Exposities


Expositie: Shaping Feelings

Een online presentatie van Framer Framed in samenwerking met het Amsterdam Museum

Magazine