Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

ArtTable symposium

18 Apr 2021
15:00 - 18:15

Symposium: Empowering Voices in the Art World

ArtTable Nederland organiseert op zondagmiddag 18 april 2021 Empowering Voices in the Art World, een symposium over inclusiviteit en meerstemmigheid in de kunstwereld. (Inter)nationale sprekers vertellen over hun praktijk, hun successen en obstakels om veranderingen te initiëren en te verankeren in kunstinstellingen.

ArtTable Nederland is een netwerkorganisatie voor professionele vrouwen in het brede domein van de beeldende kunst. Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum wordt een internationale conferentie georganiseerd met inspirerende praktijkvoorbeelden  die bijdragen van diversiteit, meerstemmigheid en inclusiviteit in de kunsten. De sprekers zijn allen voorvechters van progressieve veranderingen in de kunstsector.

De kunstwereld is op zoek naar manieren om zich te verhouden tot de veranderende, regionale en geglobaliseerde wereld. De tot nu toe bijna onaantastbare lijkende autoriteit van kunstinstellingen staat ter discussie. Vanaf de jaren zestig is er kritiek geuit door bewegingen die de ondervertegenwoordiging van werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met cultureel diverse achtergronden in de kunstwereld aan de kaak stelden. Vanaf eind jaren tachtig wordt erop gewezen dat de moderne westerse cultuur nauw verweven is met een koloniaal verleden dat niet of nauwelijks ter discussie wordt gesteld. Keuzes in artistieke programma’s sloten vaak kunst afkomstig uit andere dan de ‘westerse’ continenten uit. Niet alleen de uitbreiding naar andere continenten, ook de Eurocentrische gezichtspunten staan sindsdien ter discussie. De zogenaamde ‘neutrale’ kunstwereld blijkt niet alleen beïnvloed door, maar zelf ook bij te dragen aan bestaande machtsverhoudingen.

Pas recentelijk zijn kunstinstellingen gaan handelen naar het groeiend besef dat de tot dan toe dominante canon niet meer valide is. Behalve ‘uitbreiding’ van de canon of herzien van collecties is het ook de hoogste tijd om het eigen beleid in de volle breedte te herzien. Vanuit het besef dat het eurocentrisme zichzelf heeft overleefd, kunnen kunstinstellingen er niet langer van uitgaan dat hun oordelen en keuzes universele waarden en betekenissen weerspiegelen. Een noodzakelijk omschakeling is musea en kunstinstellingen is noodzakelijk om diversiteit en inclusiviteit centraal te stellen bij de samenstelling van het personeelsbestand en de acquisitie- en tentoonstellingsbeleid.

De (Inter)nationale sprekers die op ons symposium aan het woord komen zullen vertellen over hun praktijk, waarin ze ruimte bieden aan andere perspectieven en die erop is gericht om in musea en andere kunstinstellingen veranderingen te initiëren en te verankeren.

Met dit online symposium organiseert ArtTable Nederland een spraakmakend en inspirerend evenement dat aandacht genereert voor een zeer actueel thema: voor het steviger op de kaart zetten (‘empowerment’) van vrouwelijk leiderschap in de kunsten en de voorbeeld-stellende rol die kunstinstellingen zich kunnen aanmeten bij het presenteren van meerstemmigheid en diversiteit in de kunsten. De stream is hieronder live te volgen. Voor deelname is een Zoom link vereist, deze ontvang je na registratie; zie onder aan deze pagina.


Hoofdsprekers

Asma Naeem, hoofdcurator van het Baltimore Museum of Art, VS. Dit museum besloot in 2018 radicaal zijn tentoonstellings- en collectiebeleid te wijzigen: het verwerft sinds een paar jaar uitsluitend werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars van kleur.

Sonia Lawson, directeur van Palais de Lomé, Togo. Lawson transformeerde de voormalige Duits koloniale gouverneursresidentie in de hoofdstad van de Togolese Republiek tot een paleis voor de nationale en pan-Afrikaanse kunst en cultuur, waarbij inclusie en co-creatie de grondbeginselen vormen.

Sofía Hernåndez Chong Cuy, begon in 2018 als directeur van Kunstinstituut Melly. Dat is sinds 2021 de nieuwe naam van de instelling die voorheen bekend stond als Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. De instelling heeft een veelzijdig initiatief heeft gelanceerd om tot een nieuwe naam te komen. Daarbij vormde dat de noodzaak om koloniale referenties achter zich te laten het uitgangspunt voor een diepgaande institutionele transformatie. 

ClĂ©mentine Deliss, associate curator KW Institute for Contemporary Art Berlin en in 2018 co-curator van de tentoonstelling ‘Hello World. Revising a Collection’ in Berlijn. Zij was van 2010 tot 2015 directeur van het Weltkulturen Museum in Frankfurt. Zij publiceerde in 2020 ‘The Metabolic Museum’, een pleidooi voor de “remediation” van objecten en voor een ‘interactive laboratory-style’ museum. 

Verder dragen bij

Katayoun Arian, Curator Tent, Rotterdam,
Irma Benliyan, Hoofd Communicatie en Marketing Kunstmuseum,
Melanie BĂŒhler, Curator Frans Hals Museum,
Aspha Bijnam, Coördinator Musea Bekennen Kleur, Directeur EducatieStudio,
Zippora Elders, Directeur Kunstfort, Vijfhuizen, Co-curator Sonsbeek 20-24,
Babs Gons, Spoken Word Artist,
Jeanne van Heeswijk, Beeldend kunstenaar,
Imara Limon, Curator Amsterdam Museum en
Mirjam Westen, Senior curator Museum Arnhem.

Het symposium wordt gemodereerd door
Emily Pethick, Directeur Rijksakademie en
Mahutin Awunou, Docent Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam.

Redactieraad

Pauline Burmann, Directeur platform African Arts And Theory en voorzitter Thami Mnyele Foundation Residency Award,
Ama Koranteng-Kumi, Oprichter Groei en Bloei en bestuurslid ArtTable Nederland,
Fadwa Naamna, Freelance curator,
Josien Pieterse, Framer Framed en
Annet Zondervan, CBK Zuid Oost.

ArtTable Nederland

ArtTable Nederland is een netwerk van professionele vrouwen in de beeldende kunstsector met expertise op uiteenlopende gebieden. Het zet zich in om de positie van vrouwen in kunstwereld te bevorderen. Het werd in september 2005 opgericht door kunstverzamelaar Marieke Sanders en kunstadviseur Deborah Wolf, geĂŻnspireerd door het gelijknamige netwerk in Amerika.

Empowering Voices in the Art World wordt gelivestreamd vanuit Framer Framed, platform voor hedendaagse kunst, visuele cultuur en kritische theorie en praktijk in Amsterdam.


Registratie en informatie


Datum en tijd
18 april 2021, 15.00 – 18.15 uur
Voertaal: Engels
Deelname aan het symposium is gratis.

Houd de Facebook-pagina van ArtTable Nederland in de gaten voor updates en het laatste nieuws.

Stream link & Opname
Livestream link: https://youtu.be/_B4gXEUX-DY
De live stream wordt opgenomen en blijft na afloop online beschikbaar.

Mede mogelijk gemaakt door
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Framer Framed en Stichting Niemeijer Fonds.Feminisme / Global Art History /

Netwerk


Sonia Lawson

Sonia Lawson

Stichtend directeur van Palais de Lomé in Togo
Sofía Hernández Chong Cuy

SofĂ­a HernĂĄndez Chong Cuy

Curator en schrijver
Clémentine Deliss

Clémentine Deliss

Curator
Asma Naeem

Asma Naeem

Hoofd Curator bij het Baltimore Museum of Art

Mirjam Westen

Curator