Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Soheila Najand

Soheila Najand

Soheila Najand – Nederlander geboren in Teheran, Iran (1957) – is in de eerste plaats transformation designer en beeldend kunstenaar. Kunst is voor haar een beweging, bewustwording en openbaring van onderlinge menselijke verhoudingen, zowel op het persoonlijke vlak als op het niveau van maatschappelijke processen en betekenissen. Een van haar bekende werken is de Installatie On invisible waves (2001), dat in de vaste collectie van Museum voor Moderne Kunst Arnhem is opgenomen.

Daarnaast is zij één van de oprichters van Stichting InterArt, waarvan zij tot op heden artistiek leider is. Soheila heeft in diverse adviescommissies en jury’s gezeten, waaronder Fonds BKVB, Mondriaan fonds en Erfgoed Nederland. Ze reist veel door het land om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en als supervisor of gastdocent workshops te geven over haar visie als kunstenaar en de visie van InterArt omtrent Nieuw Cultureel Burgerschap, waarvan InterArt grondlegger is. Ze is tevens aanjager van onderwijsvernieuwingen binnen diverse educatieve instellingen zoals ArtEZ: Dans, Theater, Muziek. Fontys Hogescholen voor de Kunsten, Tilburg: Beeldende Kunst, Dans. Hoge School Zuyd: Theater, Beeldende Kunst. Social Academie HAN en PABO Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

In 2011 is Soheila begonnen aan haar promotieonderzoek aan de VU Amsterdam, met als thema de ‘Relatie tussen Ethiek en Esthetiek in de Informatie- en Netwerksamenleving’.


Agenda


Klankbordgroep, een experiment met participatief cureren
Over de totstandkoming van het publieksprogramma rond de expositie 'Crisis of History'.
Rondleidingen door de expositie Crisis of History #1
Door Soheila Najand, directeur InterArt.
Participatief theater uit Iran
Een performance van Alireza Keymanesh.

Magazine