Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Gloria Wekker

Gloria Wekker

Prof.dr. Gloria Wekker is sociaal en cultureel antropoloog. Haar specialisaties liggen op het gebied van Gender Studies, Sexuality Studies, African American Studies, en Caribbean Studies. Sinds 2001 bezet zij de Aletta (IIAV)-leerstoel Gender en Ethniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen. Verder is zij coƶrdinator van de eenjarige Master “Comparative Women’s Studies in Culture and Politics”. Tevens is zij directeur van GEM, Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in het hoger onderwijs. Deze organisatie adviseert, ontwikkelt instrumenten en doet onderzoek op het gebied van het genderbewust en intercultureel maken van hoger onderwijs.

Wekker promoveerde met de dissertatie “I Am a Gold Coin; The Construction of Selves, Gender and Sexualities in a Female, Working-Class, Afro-Surinamese Setting” (UCLA 1992), een onderzoek naar de seksuele subjectiviteit van Creoolse volksklasse vrouwen in Paramaribo, Suriname. In 1994 verscheen een bewerking van haar proefschrift in Nederland onder de titel “Ik ben een gouden Munt”. De transcontinentale vervolgstudie is getiteld:Ā The Politics of Passion; Women’s sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora (New York: Columbia University Press, 2006). In 2007 ontving Wekker hiervoor de Ruth Benedict Prize van de American Anthropological Association. Een andere recente publicatie waar zij co-auteur van is, is: “Je hebt een kleur, maar je bent Nederlands. Identiteitsformaties van geadopteerden van kleur” (met C. Asberg, I. van der Tuin en N. Frederiks).

Wekker publiceerde op een groot aantal terreinen o.a. over de seksuele subjectiviteit van vrouwen in de zwarte Diaspora, kennissystemen in de Nederlandse academie en in de Nederlandse multiculturele samenleving, over diversiteit in het Letteren- curriculum en over de geschiedenis van de zwarte, migranten- en vluchtelingen- vrouwenbeweging in Nederland. In 2006 verscheen haar boek The Politics of Passion over seksuele relaties van vrouwen in Suriname. Een van haar meest invloedrijke boeken was White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race (Duke University Press, 2016), over de wijze waarop ras, gener en etniciteit op elkaar inwerken. Daarnaast schrijft zij korte verhalen en poƫzie.


Agenda


Decolonial Summer School: Celebrating 15 Years of the Maria Lugones Decolonial Summer School
Gesprekken op het gebied van dekoloniaal denken bij Framer Framed (Amsterdam) en Van Abbemuseum (Eindhoven)
Symposium: Gedeeld Erfgoed - theorie en praktijk gespiegeld
Symposium over de sporen van de Nederlandse koloniale geschiedenis.
De eigen blik - Blak on Blak
Blak on Blak - lezing van Australische blak kunst, mythes en realiteit in percepties van hedendaagse inheemse praktijken.

Magazine