Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Voices in the West Bank, by Abla elBahrawy

8 feb –
8 mrt 2015

Expositie: The End Of This Story (And the Beginning of All Others)

“Your body is an archeological device excavating itself. Not as text; not decodable, nor explained. Use touch to keep, write, read, retrieve, share history as lived by and through the body. Distance is useless when seeing with your hands. Assert immediate, tactile proximity; let tracing and groping become seeing. Write your body, let your body write.”

Fragment uit Fear filled her heart as, gazing back, she saw (A Farewell to the Monument) – Kaya Behkalam, 2013.

The End of This Story (And the Beginning of All Others) is een tentoonstelling die een kritische kanttekening plaatst bij de representatiemodellen van de trilogie The Crisis Of History, samengesteld door Robert Kluijver. Vanuit een dialectische methode, bevraagt de tentoonstelling historiografische praktijken en diens betrouwbaarheid als bron van kennis. Door het naast elkaar tonen van het werk van een tweetal kunstenaars wordt de constructie van het narratief uitgelicht en met de instrumenten van de archeoloog, zowel letterlijk als metaforisch, ondervraagd.

Kunstenaars Kaya Behkalam (DE) en Abla elBahrawy (EG)
Samengesteld door Katayoun Arian
Duur 8 februari t/m 8 maart, 2015

Werken in de tentoonstelling
In de video installatie Fear Filled Her Heart as, Gazing Back, She Saw (A Farewell to the Monument) (2013) van Kaya Behkalam worden allegorische voorstellingen van Europese naties, belichaamd door vrouwelijke figuren zoals Germania, Marianne en Europa zelf, herhaaldelijk bestudeerd. Symbolische houdingen worden nagespeeld door een groep van in Caïro gevestigde dansers. Door middel van improvisatie en toe-eigening van de symbolische houdingen proberen ze hun lichaam in te zetten als archeologisch instrument. Zo wordt zowel het lichamelijke als het conceptuele, utopische en de gewelddadige oorsprong van zogenaamde ‘imagined communities’ getraceerd. Ook wordt het emancipatoire potentieel van de allegorische voorstelling door de dansers onderzocht, die in zijn dubbelzinnigheid monumentale modellen en grootse verhalen over de constructies van de Europese identiteit bevraagt.

In deze tentoonstelling presenteert Abla elBahrawy een aantal uitkomsten van een groter onderzoeksproject over opgravingshuizen in Luxor, in Egypte. Haar onderzoek is gericht op een aantal onderbelichte en weinig bestudeerde gebouwen die gekenmerkt worden als plekken waar verschillende culturen en sociale klassen, onder aanhoudende koloniale en semi- koloniale omstandigheden, samenkomen. In haar onderzoek worden deze huizen het onderwerp van  kritische en ruimtelijke analyse. In elBahrawy’s werk vormt het onderzoek naar archiefmateriaal de basis. Dit breidt zich uit tot experimenten waarin noties van visuele sporen en gelaagdheid worden onderzocht. De selectie van het materiaal dat getoond wordt, vertelt het verhaal van opgravingshuizen waaraan voortdurend wordt gebouwd.  Hiermee wordt de geschiedenis van de huizen steeds herschreven en de gebouwen zelf hervormd waardoor de huizen kunnen worden beschouwd als ‘palimpsesten’ – een term die centraal staat in elBahrawy’s werk. Volgens elBahrawy vertegenwoordigen deze huizen als barbaarse modellen de archeologische praktijken binnen een veranderend, hedendaags en monumentaal landschap.

EM56
Fictie

Het verhaal over leven na de dood, verteld door de Farao, wordt verweven met een gesprek tussen twee mummies in hun kamer in het Egyptisch museum in Caïro. Tijdens zijn reis naar het hiernamaals zet de Farao het oude geloof van het Egyptische mortuarium af tegen koloniale en criminele opgravingspraktijken.

Film still; Fear filled her heart as, gazing back, she saw (2013/14)

Film still; Fear filled her heart as, gazing back, she saw (2013/14)


Exposities


Expositie: Crisis of History #2 - Fight History

Samengesteld door Robert Kluijver

Agenda


Notes On Excavating And Writing The Past
Bijeenkomst waar verhalen worden verteld ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘The End of This Story (And The Beginning of All Others)’.
Vertoning documentaire: Image Acts
Een film van Aylin Kuryel over de relatie tussen nationalisme en beeldvorming in Turkije.
Klankbordgroep, een experiment met participatief cureren
Over de totstandkoming van het publieksprogramma rond de expositie 'Crisis of History'.

Netwerk


Katayoun Arian

Curator

Kaya Behkalam

Kunstenaar

Abla elBahrawy

Kunstenaar

Magazine