Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Bezoekers bij een opening in Werkplaats Molenwijk

Buurtonderzoek naar kunst in de openbare ruimte van de Molenwijk

Op vrijdag 7 juni 2019 vond in Werkplaats Molenwijk een informatiemarkt plaats over kunst in de publieke ruimte. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de studenten van de Reinwardt Academie het buurtonderzoek waar zij de afgelopen weken aan hebben gewerkt, als onderdeel van hun minor Publiek en Media. Centraal in dit onderzoek stonden de kunstwerken uit de publieke ruimte in de Molenwijk in Amsterdam-Noord, en wat voor ideeën en verhalen de buurtbewoners hierbij hebben.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van Framer Framed / Werkplaats Molenwijk en is gecoördineerd door stagiaire Judith Beening. Doel van het onderzoek was om een indruk te krijgen van de manier waarom bewoners in de Molenwijk de publiek ruimte waarderen en in het bijzonder de kunst in de openbare ruimte van de Molenwijk. Hoe is de beleving van de openbare ruimte? Wat wordt als waardevol ervaren en waar zijn verbeteringen nodig?

Tijdens de informatiemarkt presenteerde de studenten hun ondervindingen aan buurtbewoners en medewerkers van Framer Framed. Naar aanleiding van observaties en gesprekken met buurtbewoners kwamen de studenten met suggesties voor participatieve projecten, waarin het narratief van de bewoners en de kunstwerken in de openbare ruimte van de Molenwijk centraal staat. Tijdens de informatiemarkt zijn mooie en inventieve ideeën samengebracht over kunst en cultuur in de openbare ruimte, zoals het gezamenlijk vieren van feestdagen; een co-creatie tussen jong en oud met gebundelde buurtverhalen; het verweven van sport en kunst in de Molenwijk en een kunstkwartet op basis van persoonlijke verhalen.

De sfeer bij de informatiemarkt was informeel en inspirerend. Buurtbewoners, docenten van de Reinwardt Academie en medewerkers van Framer Framed konden bij de studenten langslopen om over de verschillende projecten en ideeën te horen. Bovendien was de markt voorzien van hapjes en drankjes en was de ruimte voor de gelegenheid door de studenten mooi aangekleed met boeken en visuals. Daarnaast zorgde ook het mooie weer voor blije gezichten.

Projecten
Hierbij een korte omschrijving van de verschillende projecten om een impressie van de informatiemarkt te geven.

1. Buurtverhalen: Jong & Oud in de Molenwijk
Bij dit idee stond het contact tussen bewoners van de Molenwijk door de uitwisseling van ervaringen centraal. Gedurende de bedachte projectweek de Molenweek, op scholen in de wijk zouden kinderen het gesprek aangaan met oudere bewoners waarbij zij zelf tekeningen maakten. Hierbij was er vooral aandacht voor herinneringen en verhalen over de Molenwijk. Het eindresultaat van het project bestond uit een idee voor een boek Buurtverhalen: Jong & Oud in de Molenwijk waarin de tekeningen van de kinderen samen met de verhalen van de oudere buurtbewoners zouden worden gebundeld.

2. Sport en kunst in de Molenwijk

3. Ik zie wat jij niet ziet: De kunst in de Molenwijk door jouw ogen
Deze groep schonk met hun project aandacht aan de bestaande publieke kunst in de Molenwijk. De studenten streefden ernaar buurtbewoners te inspireren om hun gedachtes of herinneringen aan deze kunstwerken onder woorden te brengen in een gedicht, rap of lied. Het idee was dat de mensen uit de Molenwijk op deze manier niet alleen met elkaar in contact komen, maar dat er ook een nieuwe verbinding met de kunst in deze publieke ruimte ontstaat. Buurtbewoners hadden de mogelijkheid om hun ideeën uit te wisselen bij een schrijfworkshop en zouden elkaar later kunnen ontmoeten bij een evenement waarbij de liederen, raps of gedichten werden voorgedragen.

4. Mijn buurt, mijn plek, mijn groen en mijn school
Deze studenten deden gedurende drie maanden onderzoek naar wat de mensen in de Molenwijk belangrijk vinden. Hierbij werden interviews gehouden met passanten en werden vragen gesteld als: ‘Wat maakt het fijn om hier te wonen?’ of ‘Wat is uw favoriete plek in de wijk?’. Met de antwoorden op deze vragen werd een beeld geschetst van de buurtbewoners, maar werd ook inzicht gecreëerd in de wijze waarop de wijk zou kunnen veranderen. ‘Verbinding’ bleek een veelgenoemd woord in de interviews, iets dat aangeeft dat de Molenwijk door haar bewoners zowel nu als in de toekomst wordt gezien als ‘een apart dorpje in een grote stad als Amsterdam’.

5. KunstKwartet in de Molenwijk
Om Molenwijkers niet alleen met elkaar maar ook met hun omgeving in verbinding te brengen heeft deze groep een kwartetspel ontwikkeld. Op basis van gesprekken tussen de studenten en een aantal buurtbewoners heeft is de groep aan de slag gegaan met het ontwerp van de kaarten. Hierbij staan niet alleen informatie over de kunstwerken maar vooral ook persoonlijke verhalen of interpretaties centraal. Op deze manier kunnen buurtbewoners van alle leeftijden spelenderwijs kennismaken met al het moois dat in de Molenwijk te zien is, waardoor niet alleen de kunst meer onder de aandacht wordt gebracht maar ook een gevoel van eenheid kan worden gecreëerd.

Dit project zal vanaf eind juni door Werkplaats Molenwijk in samenwerking met de buurt worden ontwikkeld.Molenwijk / Community & Learning /