Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Statement met betrekking tot Vrij Nederland artikel 'Misbruik in naam van het hogere'

Op donderdag 22 februari 2018 publiceerde Vrij Nederland het artikel Misbruik in naam van het hogere. Het stuk onthult een duistere kant van de geschiedenis van de organisatie Castrum Peregrini.

Met afschuw lazen wij de persoonlijke getuigenissen van voormalig betrokkenen en slachtoffers waaruit duidelijk werd dat er sprake was van structureel machtsmisbruik. Onder dit machtsmisbruik viel ook seksueel misbruik, van zowel volwassenen als minderjarigen. Wij zijn diep onder de indruk van de verhalen, en onze steun en gedachten gaan uit naar de slachtoffers, die zo moedig zijn geweest om hun stem te laten horen in het artikel – dat moet geen eenvoudige stap zijn geweest.

Aangezien Castrum Peregrini een samenwerkingspartner is bij de huidige tentoonstelling van Framer Framed, Some Things Hidden, vonden we het belangrijk om een statement te maken als organisatie en als curatoren van deze tentoonstelling – des te meer omdat de tentoonstelling gaat over verbergen, verstoppen, het verborgene en de politiek van (on)zichtbaarheid.

In juli 2017 waren Framer Framed, Castrum Peregrini, kunstenaar Charlott Markus en curator Nina Folkersma in de afrondingsfase van de tentoonstelling, toen een persoonlijk stuk In de schaduw van de meester: seksueel misbruik in de kring van Wolfgang Frommel van Frank Ligtvoet verscheen op de website van Vrij Nederland. Dit artikel kwam voor ons totaal onverwacht en greep ons zeer aan. De huidige directeuren van Castrum Peregrini verzekerden ons dat ook zij niet wisten van, en volledig overrompeld waren door, deze geschiedenis. Volgens hen was er geen reden om aan te nemen dat het om een grootschalig, structureel probleem ging en wij kregen de indruk dat zij de zaak uitermate serieus opnamen. Op het voorwaardelijke verzoek van Framer Framed en de curatoren stemde Castrum Peregrini ermee in om tijdens de tentoonstelling een publieksbijeenkomst te organiseren om dieper in te gaan op deze geschiedenis. Met de toezegging van Castrum Peregrini om een actieve, transparante en onderzoekende houding aan te nemen ten aanzien van de duistere kanten van hun geschiedenis, zetten wij de samenwerking voor Some Things Hidden voort.

Vorige week dinsdag 20 februari 2018 toonden we in een publiek event bij Framer Framed de documentaire Herengracht 401 van filmmaker Janina Pigaht. De film bevat ervaringen van machtsmisbruik binnen de geschiedenis van Castrum Peregrini. Na het tonen van de film was er een openbaar gesprek met Pigaht en Frans Damman, één van de directeuren van Castrum Peregrini. Op dat moment werd ons bekend dat een tweede, uitgebreider artikel over de geschiedenis van Castrum Peregrini nog diezelfde week zou verschijnen in Vrij Nederland, met meer bewijs en belangrijke nieuwe informatie over de duur, omvang en ernst van wat heeft plaatsgevonden.

Nogmaals, onze gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Op dit moment zijn wij in gesprek met verschillende betrokkenen en mensen die dicht bij de slachtoffers staan, die op moedige wijze hun stem hebben laten horen. Wij hopen dat Castrum Peregrini de slachtoffers met een open houding tegemoet treedt, en dat zij er alles aan doet om de eigen geschiedenis grondig te onderzoeken.

Wij menen dat het van groot belang is dat verhalen als deze aan het licht worden gebracht, zodat ze met medeleven en op een veilige en transparante manier besproken en behandeld kunnen worden.


Agenda


Some Things Hidden: Filmvertoning 'Herengracht 401'
Documentaire over de omstreden geschiedenis van Castrum Peregrini, gevolgd door een gesprek met filmmaker Janina Pigaht, Frans Damman (Castrum Peregrini) en Josien Pieterse.