Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Crisis of History #03 poster- design Reza Abedini Poster: Crisis of History #03, design Reza Abedini

Interview: Elham Puriyamehr over de expositie 'Crisis of History'

Curator Elham Puriyamehr over de expositie Crisis of History #3 – Beyond History (2015)

Het expositie-drieluik Crisis of History betreft een essay, waarin een keur aan jonge kunstenaars uit de regio afrekent met gangbare percepties van het Midden-Oosten. Voor de derde, afsluitende expositie werkte Robert Kluijver samen met de Iraanse curator Elham Puriyamehr. Zij licht de opzet van Crisis of History – Beyond History toe.

Nederlands publiek krijgt niet voor het eerst kunst uit het Midden-Oosten en Iran te zien. Wat onderscheidt Beyond History van andere exposities?
Deze tijd brengt ons een toenemende veelheid van verhalen en argumentaties die zich tegen elkaar afzetten. Hoewel deze verhalen metamorfoses ondergaan, blijven ze binnen het kader het grote historische meta-verhaal (de tegenstelling tussen Oost en West, red.). Beyond History wil de onzekerheid van het hedendaagse leven op een andere manier benaderen. De expositie stelt de moderne beschrijving van het Midden-Oosten en Iran ter discussie, we doorzien de gangbare beschrijving als een factor die de regio afzondert van de ‘echte wereld’. Beyond History zoekt daarom nieuw terrein, voorbij de definities en historische kaders die we kennen.

100415_CRISISOFHISTORY#3_WEB_450width-01

De geëxposeerde kunst ‘ondermijnt het ideologische bouwwerk van de geschiedenis’, aldus het Curatorial Statement. Welke methodes gebruiken kunstenaars daarvoor?
Het is duidelijk dat we allemaal leven in het framework van het historische meta-verhaal, theoretisch en praktisch. Toch zijn we niet zeker of dat verhaal betrouwbaar is, we leven in een staat van onzekerheid. Daarom denk ik als curator dat de beste methode is om dit discours van onzekerheid te gebruiken en het publiek in diezelfde situatie te plaatsen. Dat is ook precies de positie die kunstenaars met oprechtheid onderzoeken in hun werk. Uiteindelijk zijn het overigens niet de kunstenaars, maar de expositie als geheel die een gebied voorbij de grenzen van de geschiedenis moet laten zien.

Welke criteria waren vooral van belang voor de keuze van de kunstenaars?
Ik heb geprobeerd om kunstwerken te selecteren op basis van het onderwerp, de ruimte en het publiek. Voor zowel Robert Kleijver als voor mij was het belangrijk om vanuit sociaal, cultureel, politiek en historisch standpunt persoonlijke visies van kunstenaars te verzamelen. Op deze manier hebben we een poging gedaan om het historische meta-verhaal te deconstrueren.

100415_CRISISOFHISTORY#3_WEB_450width-02

Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met dit project?
Voor Robert en mij is het voorzien in een goed platform voor denken en discussie van wezenlijk belang. De expositie en lezingen doorbreken vanuit een eigentijdse benadering de bestaande begrenzingen en scheppen de mogelijkheid van een echte dialoog tussen de verschillende verhalen. Wat ons betreft kan die dialoog pas ontstaan als we het historische meta-verhaal achter ons laten, dus voorbij de grenzen van de geschiedenis.

Highlights Beyond History

SLAVS AND TATARS – Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz
Het collectief Slavs and Tatars is in 2006 opgericht en heeft ondermeer geëxposeerd in MoMa, Kunsthalle Zurich, Vienna Seccession, Tate Modern en de 9de Gwangju Biennial. Slavs and Tatars is dit jaar in Duitsland genomineerd voor de Preis der Nationalgalerie 2015. Via installaties, boeken en performances onderzoekt het collectief de vaak vergeten culturen van Eurazië, zoals de Slavische, Kaukasische en Centraal-Aziatische culturen. Tijdens Beyond History zijn rijk geborduurde en bewerkte vaandels te zien, behorend tot het project Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz.

100415_CRISISOFHISTORY#3_WEB_450width
http://www.slavsandtatars.com/

BABAK GOLKAR – Throw(n)
Babak Golkar (1977) groeide op in Teheran en emigreerde op zijn 19e naar Vancouver, Canada. Hij is opgeleid als keramist en post-conceptuele kunstenaar aan het Emily Carr Institute en Columbia University in Vancouver. Golkar onderzoekt door de mens ontwikkelde ‘gesloten systemen’, ideologische frames en sociale codes.

Babak Golkar - Thrown

Crisis of History – Beyond History toont Golkar’s video-installatie Throw(n), waarin stukken pottenbakkersklei kunstig tegen een witte muur worden gegooid. Er ligt klei klaar voor de toeschouwers, die worden uitgenodigd om klei tegen de muur te gooien waar de video op wordt geprojecteerd.

‘Zoals veel Iraniërs van mijn generatie, ben ik opgegroeid met oorlog. Ik ben geen journalist die de werkelijkheid wil tonen. Als kunstenaar voelt het als mijn plicht bepaalde onderwerpen vanuit een persoonlijk en subjectief perspectief te benaderen, om ze dan te verwerken en uiteindelijk te transformeren tot een gelaagd kunstwerk. Voor het publiek is op zijn minst een van die lagen toegankelijk. In een geglobaliseerde wereld, en die term gebruik ik niet op een luchtige manier, krijgt men steeds zeer vergelijkbare kwesties te verduren. Door de jaren heen zijn steeds meer verenigende frustraties ontstaan, zoals nooit tevoren. Met mijn kunst schop ik dan ook graag tegen systemen aan die op inventieve wijze de human condition overweldigen en ondermijnen.’

http://babakgolkar.ca/

——-Iran / Midden-Oosten /

Exposities


Expositie: Crisis of History #3 - Beyond History

Het derde en laatste deel van het drieluik met hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten, Iran en de diaspora. Samengesteld door Robert Kluiver en Elham Puriyamehr

Netwerk


Elham Puriyamehr

Curator, PhD student

Magazine