Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Contact

Openingstijden

 
Openingstijden expositieruimte
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 13:00 – 21:00 uur
Zaterdag en zondag: 11:00 – 21:00 uur

De expositieruimte is via een lift toegankelijk.
Gratis entree.

Adres expositieruimte

Framer Framed
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam

Adres kantoor

Tolhuisweg 1 – Staalvilla
1031 CL Amsterdam

t: 020 763 09 73
e: info@framerframed.nl
w: www.framerframed.nl
Skype: Framer-Framed

Pers

Voor persverzoeken, beeldmateriaal en om in contact te komen met deelnemende curatoren en kunstenaars kunt u mailen naar press@framerframed.nl of bellen naar 020 763 09 73

Sociale Netwerken

Framer Framed op Twitter
Framer Framed op Facebook
Framer Framed op Vimeo
Framer Framed op Instagram
Framer Framed op LinkedIn


Over ons

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een platform aan zowel gevestigde curatoren als nieuwe namen. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances.

Framer Framed_Embodied Spaces_500_02Framer Framed_Embodied Spaces_500_03


Achtergrond

Het project Framer Framed startte in 2009, met als doel om de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussie te stellen. Dit gebeurde door middel van een reeks openbare discussies en de expertmeeting Onbegrensd Verzamelen. In een uitgebreid reizend programma is een dialoog op gang gebracht tussen musea voor moderne kunst, volkenkundige musea en erfgoedinstellingen over de rol van musea in een globaliserende samenleving. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten werden lopende exposities van diverse instellingen kritisch besproken en onderzochten museumdirecteuren, curatoren, kritische denkers, kunstenaars en belangengroepen diverse strategieën om tot een nieuwe praktijk van (re-)presentatie te komen. Centraal in de werkwijze van Framer Framed stond het betrekken van bezoekers en belanghebbenden bij het kritisch volgen van museaal beleid. Van deze discussie hebben we een online archief van videoregistraties. In 2014 opende Framer Framed een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. De focus is nu op het organiseren van exposities en publieke programma’s in de eigen ruimte, waarbij de inzichten uit de eerdere reizende programmareeksen in de praktijk worden gebracht.

Framer Framed_Pixolar Photography-49_500Framer Framed_Pixolar Photography-52_500

Credits
De titel Framer Framed is ontleend aan het werk van Trinh T. Minh-ha.

Framer Framed wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Tolhuistuin.

De organisatie ontvangt pro bono juridisch advies van De Brauw Blackstone Westbroek.

De website en visuele identiteit van Framer Framed is ontworpen door Van Lennep.


Directie

Cas Bool
cas@framerframed.nl

Josien Pieterse
josien@framerframed.nl

Stichting Framer Framed

Astrid Weij, voorzitter
Sarien Zijlstra, penningmeester
Esther Captain, algemeen bestuurslid
Thomas Berghuis, algemeen bestuurslid.

Meer informatie over de stichting is hier te vinden.


Financien

IBAN rekeningnummer: NL81 TRIO 0198496761
Kamer van Koophandel: 51823039
Fiscaal nummer: 850187308B01
Facturen kunnen worden gestuurd naar
facturen@framerframed.nl

ANBI

Framer Framed is per 1 januari 2016 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Zaak Nu

Framer Framed is lid van De Zaak Nu. Deze vereniging vertegenwoordigt alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst een prioriteit is.