Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Persverklaring: Sluiting Museum Maluku

PERSVERKLARING BESTUUR MUSEUM MALUKU 2012

Het bestuur van het Museum Maluku in Utrecht heeft, gelet op de financiële situatie van het museum, helaas het besluit moeten nemen om het personeel van het museum met ingang van 1 oktober 2012 te ontslaan en de activiteiten van het museum in Utrecht te staken. Omwille van een verantwoorde afwikkeling ten opzichte van het personeel was uitstel geen optie. De middelen van het museum laten verder uitstel niet toe.

Het museumbestuur is zich terdege bewust van het pijnlijke en ingrijpende karakter van het besluit voor de Molukse gemeenschap. Het museum is in 1986 als ‘levend monument’ ontstaan in het kader van het gemeenschappelijke akkoord tussen de Nederlandse regering en de Badan Persatuan en heeft sinds de opening in 1990 een belangrijke rol gespeeld binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Met tal van exposities, lezingen en theatervoorstellingen en de activiteiten van het kenniscentrum is het verhaal van Molukkers ook in bredere kring zichtbaar geworden.

Het bestuur heeft echter moeten constateren dat de kosten van het gebouw en het personeel niet dekkend zijn te maken.

Daarom is in de afgelopen maanden ook gesproken met partners om het Molukse erfgoed op een verantwoordelijke wijze te borgen en voor publiek toegankelijk te houden. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden is in principe bereid gevonden om de unieke archiefcollectie van het museum over te nemen en te beheren. Het doet ons plezier dat het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem mogelijkheden ziet om objecten uit de collectie op te nemen voor presentatie in de Molukse Barak en de nog te ontwikkelen Canon van Nederland. Daarnaast zal het bestuur de komende maanden andere mogelijkheden onderzoeken om – ook zonder gebouw en organisatie – de missie van het museum levend te houden.

Op 9 juni zal het museumbestuur nadere toelichting geven op de nu ontstane situatie en zijn besluit. Nadere details inzake deze bijeenkomst zullen spoedig bekend worden gemaakt.Koloniale geschiedenis /