Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Publicatie: Context without Walls

Context Without Walls is een nieuwe serie van acht publicaties (NL /EN) waarin transnationale en interdisciplinaire thematische dialogen worden opgezet om te komen tot een ruimer interpretatiekader van interculturele hedendaagse beeldende kunst.
De vraag ‘Hoe leven wij samen?’ in een maatschappij die onder druk staat door culturele diversiteit, is hierbij leidend.

Context Without Walls maakt de lezer deelgenoot van de zoektocht naar alternatieven voor het kijken met de (dualistische) Westerse bril. De beeldtalen van acht geselecteerde kunstenaars uit Afrika en het Midden-Oosten met een interculturele levensloop, fungeren als vensters op de wereld doordat ze lands-, politieke, religieuze, sociale en andere grenzen ontstijgen. Hoofdauteur en samensteller Daphne Pappers beschouwt de oeuvres als mentale links tussen de culturele zones die hun makers eigen zijn. In dit model correspondeert het kunstwerk zowel met Zelf als met Ander.

De analyses van de oeuvres worden gekoppeld aan de visies van acht coauteurs uit verschillende vakgebieden. Hun essays treden in dialoog met één of meer van de artistieke topics waardoor er een waaier ontstaat aan interpretatiemogelijkheden. Het raakvlak met de kunst is soms zijdelings, soms heel duidelijk. Een greep: de filosofe (Liesbeth Levy) als voorvechter van de dialoog, bijt het spits af. De kunstproducent (Olivier Marboeuf) die op geografische en disciplinaire kruispunten werkt, benoemt verschuivingen van centrum naar periferie. De letterkundige (Joep Leerssen) definieert grote noties als identiteit, alteriteit en hybriditeit in het kader van nationale imagologie.

Boekpresentaties

Om de delen van de serie zo krachtig mogelijk in de wereld te zetten, worden ze gepresenteerd in het kader van tentoonstellingen van de betreffende kunstenaars. De expositieplekken, in en buiten Europa, variëren van galeries tot internationale kunstmanifestaties en andere evenementen waarbij wordt aangehaakt. De programma’s van de boekpresentaties krijgen gestalte door performances/optreden van de auteurs en/of kunstenaar.

Elke deelpublicatie zal onderwerp van gesprek zijn in De Unie, onder leiding van moderator Chris Keulemans. Volg de agenda van De Unie – verwacht vanaf najaar 2011.

Vooruitblik op deel 1, 2 en 3:

1. Confrontatie en transformatie in de ontmoeting met de ander (verwacht: najaar 2011)
Kunstenaar: Myriam Mihindou (GAB/FR, 1964)
Coauteur: Liesbeth Levy (NL, 1964), filosoof/artistiek directeur De Unie, Rotterdam (NL)
Presentatie: Galerie SANAA, Utrecht (NL)

2. Vrijheid en marginaliteit (verwacht: najaar 2011)
Kunstenaar: Hicham Benohoud (MAR/FR, 1968)
Coauteur: Olivier Marboeuf (FR, 1970), artistiek directeur Khiasma, Parijs (FR)
Presentatie: Khiasma, Les Lilas (FR)

3. Niet-thuishoren en beeldvorming (verwacht: 2012)
Kunstenaar: Mounira Al Solh (LIB/NL, 1978)
Coauteur: Joep Leerssen (NL, 1955), letterkundige/imagoloog, UvA (NL)
Presentatie: wordt t.z.t. bekendgemaakt


Magazine