Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Wendelien van Oldenborgh, 'La Javanaise' (2012), made for the exhibition 'Hollandaise' in SMBA, Amsterdam. La Javanaise was filmed in the Royal Tropical Institute and explores the inextricable ties between colonialism and globalization, authenticity, imagination and performance, in the context of Dutch Wax and its origins

Project '1975' van SMBA - Amsterdam

Met Project ‘1975’ (2010-2012) richt SMBA twee jaar lang de aandacht op de relatie tussen de hedendaagse kunst en kolonialisme. Wat voor visies hebben kunstenaars op historische of hedendaagse handelwijzen van koloniale mogendheden? Welke rol speelt de visuele cultuur in hedendaagse koloniale praktijken? Wat is er binnen de kunstwereld in de plaats gekomen van de stilzwijgend aangenomen multiculturele normalisatie van de jaren negentig? Met een programma van onder meer tentoonstellingen, seminars en publicaties brengt SMBA zulke kwesties onder de aandacht en mengt zich in het globaliseringdebat.

De specifiek Nederlandse situatie wordt ook belicht in Project ‘1975’: de titel verwijst naar het jaartal waarin Nederland, min of meer, postkoloniaal werd. Maar de vraag is of historische en hedendaagse relaties daadwerkelijk postkoloniaal kunnen zijn als de relaties tussen samenlevingen zowel economisch als cultureel ongelijkwaardig en deels ook onvrijwillig blijven. Project ‘1975’ biedt een podium voor kunstenaars en denkers die op de betekenis van dit postkolonialisme reflecteren.

Vanuit het centrale gegeven van de postkoloniale conditie van de samenleving komen binnen dit meerjarige project thema’s als migratie, geopolitiek, economie, beeldvorming en transnationalisme aan de orde en hun betekenis voor de hedendaagse kunst en kunstopvattingen. Project ‘1975’ omvat naast tentoonstellingen een discursief programma, publicaties en een reeks kunsttheoretische essays in opdracht. Ook maken projecten van gastcuratoren en een uitwisseling met de kunstgemeenschap in Ghana er deel van uit. Project ‘1975’ is in september 2010 van start gegaan.Global Art History /

Netwerk


Jelle Bouwhuis

PhD researcher