Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Framer Framed opening KAZAL low res 32 – photo Maarten Nauw

Opening - 'KAZAL: Narrating Haitian Memories' (2022), Photo Maarten Nauw / Framer Framed