Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

1 May 2022
15:00 - 17:00

Boekpresentatie: professional amateur

Wees welkom op zondag 1 mei voor de boekpresentatie van professional amateur, een nieuw publicatieonderdeel van het ‘depend on me’ onderzoeksproject!

Na een onderzoeksperiode van ruim een jaar en een intensieve presentatie week in puntWG in maart 2022, publiceert ‘depend on me‘ nu haar onderzoeksresultaten, kunstwerken en samenwerkingen van het afgelopen jaar in haar eerste publicatie getiteld: professional amateur. Deze booklaunch vormt het einde van een pilotproject, geïnitieerd door kunstenaar Marieke Zwart, waarbij professionele kunstenaars samenwerkten met amateurkunstenaars en semi professionele kunstenaars aan nieuwe kunstwerken en werkvormen.

Gedurende één jaar hebben veertien kunstenaars vijf werken gemaakt en onderzocht hoe gezamenlijke artistieke praktijken kunnen worden georganiseerd, waardoor onderlinge afhankelijkheid, co-auteurschap, inspirerende uitwisselingen en een toekomstperspectief op artistieke samenwerkingen kunnen worden gecreëerd. Wat is een amateur eigenlijk? En wanneer ben je een professioneel kunstenaar en wanneer niet (meer)?

Een kettingreeks aan interviews tussen alle deelnemers vormt het vertrekpunt van deze publicatie, waarin zowel het proces als de resultaten van dit onderzoeksproject samen komen en getracht wordt antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Ter ere van de publicatie draagt HF van Steensel drie korte verhalen voor en gastschrijver Tina Lenz neemt het eerste boek in ontvangst.

Meer informatie over het onderzoeksproject ‘depend on me’ is te vinden op de website.


professional amateur – publication
Ontwerp: Lotte Lara Schröder
Editors: Marieke Zwart en Maite Vanhellemont.

Deze presentatie werd mede mogelijk gemaakt door alle betrokken kunstenaars, AFK, Framer Framed en de bijna 100 donateurs op VOORDEKUNST.Book Launch / Community & Learning /

Exposities


Image for the exhibition The silence of tired tongues at Framer Framed

Expositie: The Silence of Tired Tongues

Hedendaagse kunst en Brazilië

Netwerk


Marieke Zwart

Kunstenaar

Tina Lenz

Design antropoloog

Magazine