Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Wolfert van Borselen

Wolfert Tweetalig

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een eigen missie geformuleerd. Deze missie luidt als volgt kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Door een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie,
zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing, een ambitieuze en innovatieve aanpak, een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing, eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering.

Deze missie is van toepassing op het geheel van de Wolfert van Borselen scholengroep en op elk van de afzonderlijke vestigingen, met uitzondering van de RISS. De RISS beschikt over een eigen visie en missie die aansluit bij de praktijk van het internationale onderwijs.

De uitwerking van deze centrale missie verschilt echter per vestiging. Uitgaande van het eigen onderwijsprofiel heeft iedere vestiging de bovenstaande missie uitgewerkt in een eigen maatschappelijke visie in termen van gewenste kennis en vaardigheden, van gewenst gedrag van leerlingen en van organisatiekenmerken. Het vestigingsprofiel wordt vormgegeven op basis van eigen beleidskeuzes ten aanzien van de inzet van middelen.