Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur - RRKC

Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC)

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur – RRKC is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam. De Raad signaleert, onderzoekt en analyseert de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad in de maatschappelijke context. In de eerste plaats gaat het over de ontwikkeling en dynamiek van de kunst zelf. De Raad volgt (inter)nationale ontwikkelingen in de kunsten en het cultuurbeleid, maar ook wat er leeft in andere sectoren in de stad, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties en organisaties in het sociaal domein. De Raad stimuleert de samenwerking binnen de kunstsector en tussen de cultuursector en andere organisaties in de stad.