Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. En er zijn twaalf provinciale afdelingen aan ons verbonden, die culturele projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd op 10 augustus 1940 in Londen opgericht als ‘Spitfire Fund’. Dit fonds zamelde geld in om oorlogsmaterieel te kopen voor de strijd tegen de Duitse bezetter. Prins Bernhard werd regent van het fonds. Na de oorlog kreeg het een andere doelstelling: ‘De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid’. In de jaren tachtig kwam daar natuurbehoud bij en sinds 2015 bevorderen wij behalve cultuur en natuur ook het mecenaat, gericht op deze en aanverwante terreinen.