Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Platform BK

Platform Beeldende Kunst onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Zij werken aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is.

Platform BK is er voor iedereen die is begaan met de beeldende kunst in Nederland. Zij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en anderen die in de sector werken of deze een warm hart toedragen. Samen met de leden vormen zij een actieve denktank voor de beeldende kunst en denken wij na over alternatieven voor de toekomst.

Ze mobiliseren zelfstandig werkenden in de kunst vanuit de overtuiging dat zelforganisatie en solidariteit noodzakelijk zijn voor een beter kunstklimaat. Hun stem laten zij doorklinken bij belangenverenigingen, politiek, media en maatschappij.