Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

oba

OBA Molenwijk library

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De OBA inspireert alle Amsterdammers om te blijven leren faciliteert een leven lang leren via passend aanbod voor elke leeftijdsgroep, maakt het mogelijk om nieuwe vaardigheden van de 21ste eeuw te leren en heeft bijzondere aandacht voor mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden. De OBA maakt kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk wil vrije toegang bieden tot alle denkbare informatiebronnen en -technologie, is zeven dagen per week beschikbaar met ruime openingstijden van onze vestigingen en biedt een optimale service aan bezoekers op de fysieke en digitale platforms. De OBA stimuleert reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt als ontmoetingsplaats voor diversiteit aan talen en culturen uit de stad, met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid werkt intensief samen met groepen en organisaties in stad en buurt.